Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut

Akademia Medyczna we Wrocławiu

Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej

Historia

 

Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej została utworzona w 1970 roku jako Klinika Nefrologii Instytutu Pediatrii. Po rozwiązaniu Instytutu (1981r.) nazwę zmieniono na obecną. Kierownikami byli: prof. dr hab. Leokadia Chatys-Górska (1970-1983), prof. dr hab. Zuzanna Morawska ( 1994-1996). Od października. 1996 roku Kliniką kieruje prof. dr hab. Danuta Zwolińska.

 

Stacja hemodializ powstała w 1983 roku, leczenie metodą CADO wprowadzono w 1992 roku.

 

Siedziba Klinikii: Aademicki Szpital Kliniczny, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, tel.- sekretariat Kliniki Nefrologii Pediatrycznej: (71) 736 44 00, fax (071) 736 4409

 

Stan obecny

 

Klinika obejmuje Oddział Nefrologiczny (34 łóżka), Stację Dializ (9 stanowisk do HD oraz 2 stanowiska dla CADO/ADO), Poradnię Nefrologiczną, Pracownię Badań Urodynamicznych z aparatem USG. Klinika zatrudnia 9 specjalistów nefrologów, 2 kolejnych jest w trakcie specjalizacji. 11 lekarzy posiada specjalizację w dziedzinie pediatrii. Klinika posiada akredytację na prowadzenie specjalizacji z pediatrii (10 miejsc) oraz nefrologii (3 miejsca).

 

Działalność dydaktyczna obejmuje ćwiczenia i wykłady z propedeutyki pediatrii, pediatrii i nefrologii pediatrycznej dla polskich studentów i słuchaczy English Division.

 

Działalność naukowa Kliniki: koncentruje się wokół tematów dotyczących pierwotnych i wtórnych glomerulopatii, przewlekłej choroby nerek i leczenia nerkozastępczego, zakażeń i kamicy układu moczowego oraz anomalii rozwojowych i dysfunkcji dolnych dróg moczowych.

 

Dane kontaktowe

 

Podstawowe
Kierownik kliniki Prof. dr hab. n.med. Danuta Zwolińska tel. 71 736 4401
fax.71 736 4409
nefped@nefped.am.wroc.pl
zwolin@nefped.am.wroc.pl
Kierownik stacji dializ dr hab. n.med. Irena Makulska 71 736 4402
71 736 4420
 
Kierownik Pracowni Urodynamicznej dr hab. n.med. Katarzyna Kiliś-Pstrusińska 71 736 4413 kilis@nefped.am.wroc.pl
Poradnia Nefrologiczna
  Pracuja lekarze zatrudnieni na etacie ASK 71 733 1631  
Izba przyjęć
    71 736 1701  
Lekarze kliniki
  dr n.med. Renata Bednorz 71 736 4412  
  lek.Konstancja Fornalczyk 71 736 4411 konif@mp.pl
  lek.Anna Jakubowskak 71 736 4411 dziandziak@o2.pl
  lek.Dominik Kubicki 71 736 4411  
  dr n.med. Izabela Mader-Wołyńska 71 736 4414  
  dr n.med. Anna Medyńska 71 736 4414  
  dr n.med. Maria Miler 71 737 4411  
  dr n.med. Kinga Musiał 71 736 4420 kinga_musial@hotmail.com
  dr n.med. Dorota Polak-Jonkisz 71 736 4420 dpjonkisz@nefped.am.wroc.pl
  lek.Agnieszka Pukajło-Marczyk 71 736 4411  
  dr n.med. Anna Puziewicz-Zmonarska 71 736 4420  
  dr n.med. Anna Wawro 71 736 4412  
  dr n.med. Irena Wikiera-Magott 71 736 4412 iwmagott@wp.pl