Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut

Badania wieloośrodkowe

Aktualnie prowadzone badania (aktualizacja 2017):
Nazwa badania/akronim HUS
Typ badania/rejestr/badanie/
międzynarodowe/polskie
Rejestr/polski
Osoba odpowiedzialna/kontakt dr hab. n med. Maria Szczepańska
Opis badania Od roku 2014 zbierane są dane na temat wszystkich zespołów hemolityczno- mocznicowych rozpoznanych i leczonych u dzieci w naszych Ośrodkach Nefrologii Dziecięcej.
Zgoda KE Niewymagana
Początek 2014
Koniec Bez końca
Czy trwa? Tak
Czy można dołączyć? Tak

 

 

 

Nazwa badania/akronim POLENUR
Typ badania/rejestr/badanie/
międzynarodowe/polskie
Badanie polskie
Osoba odpowiedzialna/kontakt Agata Korzeniecka-Kozerska
Opis badania Badanie ma na celu określenie częstość występowania poszczególnych zaburzeń mikcji, ustalenie ich przyczyny oraz częstości występowania monosymptomatycznego moczenia nocnego u dzieci w Polsce.
Zgoda KE Tak
Początek 2014
Koniec 2016-2017
Czy trwa? Tak
Czy można dołączyć? Tak

 

 

 

Nazwa badania/akronim Anomalie unaczynienia nerek
Typ badania/rejestr/badanie/
międzynarodowe/polskie
Badanie polskie
Osoba odpowiedzialna/kontakt Agnieszka Rybi-Szumińska arszuminska@gmail.com
Opis badania Biorąc pod uwagę dane literaturowe, które wskazują na możliwą rolę wariantów anatomicznych unaczynienia nerki (podwójne lub wysoko rozgałęziające się tętnice nerkowe po tej samej stronie) w patogenezie nadciśnienia tętniczego chcemy sprawdzić, czy w tej grupie pacjentów dochodzi do aktywacji układu Renina-Angiotensyna-Aldosteron.
Zgoda KE Tak
Początek 2016
Koniec 2017
Czy trwa? Tak
Czy można dołączyć? Tak

 

 

 

Nazwa badania/akronim Badanie u dzieci z wadami układu moczowego: BIA-AGEN BIA-TORB BIA-PUKM BIA-OPM
Typ badania/rejestr/badanie/
międzynarodowe/polskie
Badanie polskie
Osoba odpowiedzialna/kontakt Dr hab. n. med. Katarzyna Taranta-Janusz katarzyna.taranta@wp.pl
Opis badania Celem pracy będzie przeprowadzenie badania wieloośrodkowego u pacjentów z wrodzonymi wadami nerek i układu moczowego. W tych grupach pacjentów planujemy oznaczanie markerów uszkodzenia nerek oraz włóknienia tkanki śródmiąższowej w celu oceny progresji do przewlekłej choroby nerek. Zachęcamy do wprowadzania danych wszystkich lub wybranych wad układu moczowego.

Link: http://cakut.umb.edu.pl/informacje-o-badaniu/
Zgoda KE Tak
Początek 2016
Koniec 2018
Czy trwa? Tak
Czy można dołączyć? Tak

 

 

 

Nazwa badania/akronim POLtube
Typ badania/rejestr/badanie/
międzynarodowe/polskie
Rejestr Uwarunkowanych Genetycznie Tubulopatii
Osoba odpowiedzialna/kontakt Dr hab. med. Przemysła Sikora
Dr med. Marcin Zaniew
email: zaniewmarcin@wp.pl
tel. 602554826
Opis badania http://ptnfd.org/poltube/
Zgoda KE
Początek 2012
Koniec
Czy trwa? Tak
Czy można dołączyć? Tak

 

 

 

Nazwa badania/akronim PAKIET
Typ badania/rejestr/badanie/
międzynarodowe/polskie
Badanie polskie
Osoba odpowiedzialna/kontakt kinga_musial@hotmail.com
693 634 416
Opis badania Celem badania jest analiza epidemiologii ostrego uszkodzenia nerek w ośrodkach nefrologii dziecięcej w Polsce. Badaniem objęte będą dzieci w wieku 1mies. -18lat hospitalizowane w ośrodkach nefrologicznych w okresie 01.2016. – 12.2017.
Zgoda KE Niewymagana
Początek 01.2016
Koniec 12.2017
Czy trwa? Nie
Czy można dołączyć? Tak

 

 

 

Nazwa badania/akronim  
Typ badania/rejestr/badanie/
międzynarodowe/polskie
Rejestr ciągłych technik leczenia nerkozastępczego
Osoba odpowiedzialna/kontakt Dr hab. n.med.Anna Jander
Opis badania Badanie prospektywne, rejestrowe dla ośrodków prowadzących CRRT u dzieci
Zgoda KE W trakcie
Początek 2018
Koniec
Czy trwa?
Czy można dołączyć?

 

 

 

Nazwa badania/akronim  
Typ badania/rejestr/badanie/
międzynarodowe/polskie
Badanie zdolności poznawczych i rozwoju dzieci polski leczonych dializami.
Osoba odpowiedzialna/kontakt Dr hab. n.med.Anna Jander
Opis badania Badanie przekrojowe u dzieci dializowanych w Polsce.
Zgoda KE W trakcie
Początek 2018
Koniec
Czy trwa?
Czy można dołączyć?
  1. Nephrosis Online
  2. Nefropedia