Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut

Byli Przewodniczący PTNFD

1994-1997 - prof. Teresa Wyszyńska

1997-2000 - prof. Maria Sieniawska

2000-2003 - prof. Ryszard Grenda

2003-2006 - prof. Danuta Zwolińska

2006-2009 - prof. Danuta Zwolińska

2009-2012 - prof. Ryszard Grenda

2012-2015 - prof. Aleksandra Żurowska

2015-2018 - prof. Aleksandra Żurowska

2018-2021 - prof. Marcin Tkaczyk