Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut

Centrum Zdrowia Dziecka

Adres www: http://www.czd.pl/

 

Struktura kliniki

 • Odział Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego
 • Oddział Dializ
 • Poradnia Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego
 • Poradnia Transplantacji Nerek
 • Pracownia Diagnostyki Nadciśnienia Tętniczego

Zakres działalności


Nefrologia


Diagnostyka i leczenie:

 • pierwotnych i wtórnych glomerulopatii
 • pierwotnych i wtórnych wad układu moczowego
 • różnych postaci nadciśnienia tętniczego,w tym nadciśnienia naczyniowo-nerkowego, monogenowego i pierwotnego
 • pierwotnych i wtórnych tubulopatii
 • kamicy nerkowej
 • renoprotekcja w przewlekłej niewydolności nerek

Nadciśnienie tętnicze

 • diagnostyka i leczenie różnych postaci nadciśnienia tętniczego,w tym nadciśnienia naczyniowo-nerkowego, monogenowego i pierwotnego
 • prowadzenie krajowego rejestru przypadków nadciśnienia monogenowego

Prowadzenie chorych po transplantacji nerki

 • prowadzenie krajowego rejestru dzieci oczekujących na przeszczep nerki
 • prowadzenie krajowego programu transplantacji nerki, obejmującego program dawstwa rodzinnego i przeszczepiania narządów ze zwłok (łącznie od 1984 r, ok. 600 transplantacji)
 • typowanie tkankowe oraz immunologiczne monitorowanie immunosupresji

Dializoterapia oraz inne techniki terapii pozaustrojowej

 • dializoterapia otrzewnowa w warunkach szpitalnych i domowych
 • hemodializoterapia w ostrej i przewlekłej niewydolności nerek
 • ciągłe techniki żylno-żylnej hemodializy/hemodiafiltracji
 • dializa albuminowa (MARS – Molecular Absorbent Recirculation System)
 • plazmafereza
 • LDL-afereza

Główne kierunki badań naukowych

 • badania biomarkerów w niewydolności nerek
 • badania nad uszkodzeniem naczyń w przebiegu nadciśnienia tętniczego i niewydolności nerek
 • badania nad zespołem metabolicznym
 • ocena skuteczności i bezpieczeństwa różnych schematów immunosupresji po transplantacji nerki
 • badania podłoża genetycznego swoistych postaci nadciśnienia tętniczego i glomerulopatii
 • ocena skuteczności i bezpieczeństwa różnych schematów immunosupresji w leczeniu zespołu nerczycowego
 • ocena skuteczności i bezpieczeństwa renoprotekcji

Dane kontaktowe

 

Podstawowe
Kierownik kliniki Prof dr hab. n med Ryszard Grenda 022 815 15 40 r.grenda@czd.pl
Z-ca kierownika Kliniki Dr hab.n.med. Sylwester Prokurat 022 815 15 40 s.prokurat@czd.pl
Sekretariat Mgr Beata Rudzka
Barbara Krawczyńska
022 815 15 40 nefrologia@czd.pl
Oddział Transplantacyjny
  Dr n med. Wioletta Jarmużek 022 815 74 99 w.jarmuzek@czd.pl
  Dr Joanna Latoszyńska 022 815 74 99  
  Dr Agnieszka Urzykowska 022 815 74 99  
Oddział Hemodializy
  Dr n med. Sylwester Prokurat 022 815 74 28 s.prokurat@czd.pl
  Dr Jacek Rubik 022 815 74 28  
Oddział Nefrologiczny
  Dr n med. Joanna Książek 022 815 74 97  
  Dr Maria Lipka 022 815 74 97  
  Dr hab.n.med. Mieczysław Litwin 022 815 19 47  
  Dr n.med. Joanna Śladowska 022 815 19 47  
  Dr n.med. Anna Niemirska 022 815 19 47  
  Dr Andrzej Borowski 022 815 19 47  
  Dr hab. n med. Jan Zawadzki 022 815 74 85  
Poradnia Nefrologiczna
Kierownik Poradni Nefrologicznej Dr Katarzyna Gadomska-Prokop 022 815 71 85  
  Dr n med. Anna Boguszewska-Bączkowska 022 815 1303  
  Dr Małgorzata Gorzkowska 022 815 1180  
Poradnia Transplantacji Nerek
Kierownik Poradni Transplantacji Nerek Dr Jacek Rubik 022 815 1997 j.rubik@czd.pl
Pracownia Diagnostyki Nadciśnienia Tętniczego
  Dr n med. Jolanta Antoniewicz 022 815 7498
022 815 1540
j.antoniewicz@czd.pl

 

Programy i badania

 • Krajowy rejestr dzieci oczekujących na przeszczep nerki