Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut

Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Klinika Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii

Adres www: http://www.iczmp.edu.pl/

 

Historia

 

Pierwszy oddział nefrologii i dializoterapii został utworzony w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi w 1990r. Po przekształceniu jednostki stał się Kliniką (1998). Do 2009 roku Klinika Nefrologii i Dializoterapii była samodzielnym oddziałem a obecnie stanowi pododdział w obrębie Kliniki Pediatrii, Immunologii i Nefrologii.

 • Współpraca wieloośrodkowa: Jesteśmy nowoczesnym ośrodkiem nefrologii i dializoterapii.Współpracujemy ściśle ze wszystkimi ośrodkami nefrologii dziecięcej w kraju zarówno pod względem merytorycznym jak i naukowym. Wynikiem naszej współpracy były publikacje w renomowanych pismach nefrologicznych. Byliśmy pionierami badań wieloośrodkowych w Polsce, których wyniki przekładały się na poprawę opieki nad dziećmi z chorobami nerek i leczonymi nerko zastępczo. Bierzemy czynny udział w zjazdach krajowych i zagranicznych.
 • Wieloprofilowa nefrologia dziecięca. Jako młody, ale prężny zespół od początku działania rozwijaliśmy dalej nefrologią dziecięcą w naszym regionie, którą zapoczątkował zespół Profesora Jerzego Bodalskiego z Instytutu Pediatrii w Łodzi. Zapewniliśmy opiekę wszystkim dzieciom z problemami nefrologicznymi od najprostszych zakażeń układu moczowego do poważnych schorzeń nefrologicznych. Stosowaliśmy nowoczesne metody diagnostyczne w oparciu o własne laboratorium bądź w współpracy z innymi ośrodkami nefrologii dziecięcej w kraju i za granicą. Leczyliśmy nowocześnie w oparciu o najlepsza wiedzę i standardy światowe.
 • Diagnostyka prenatalna. Od początku włączyliśmy się w diagnostykę prenatalną wad wrodzonych układu moczowego. Ścisła współpraca z ginekologami i urologami pozwoliła na wczesne wykrywanie i leczenie wrodzonych wad układu moczowego natychmiast po urodzeniu. Miało to ogromny wpływ na dalsze losy dzieci z tymi problemami. Specyfika naszego szpitala sprawiła, że mieliśmy do czynienia z rzadkimi zespołami genetycznymi z towarzyszącymi problemami nefrologicznymi.
 • Nowoczesna dializoterapia. Szczególnie istotne było powstanie oddziału dializ, który został stworzony na potrzeby leczenia nerko zastępczego dla dzieci z makroregionu łódzkiego. Był to czwarty po Warszawie (2 ośrodki) i Krakowie ośrodek leczenia nerkozastępczego dla dzieci. Od początku naszego istnienia zapewnialiśmy wszystkie nowoczesne metody leczenia nerkozastępczego u chorych z ostrą i przewlekłą niewydolnością nerek: hemodializy, dializa otrzewnowa, ciągłe leczenie nerkozastępcze i plazmaferezy. Od początku stosowaliśmy plazmaferezy zarówno ze wskazań nefrologicznych jaki i w zatruciach, zabiegi hemoperfuzji. Dzięki aparatowi uzyskanemu od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy możemy wykonywać wszystkie dostępne w świecie zabiegi leczenia nerko zastępczego nawet u najmniejszych dzieci.
 • Dializa otrzewnowa u chorych z cukrzycą. Jako pierwsi w makroregionie leczyliśmy również dializą otrzewnową chore dorosłe ze schyłkową niewydolnością nerek w przebiegu nefropatii cukrzycowej.
 • Dializoterapia u ciężarnych i noworodków. W oddziale dializ od początku leczymy również kobiety ciężarne ze schyłkową lub ostrą niewydolnością nerek. W naszym ośrodku kilka kobiet ze schyłkową niewydolnością nerek miało szanse na urodzenie dzieci.

Stan obecny

 

Klinika licząca łącznie 63 łóżka dla niemowląt i dzieci starszych zlokalizowana jest w jednym kompleksie budynków z oddziałami specjalistycznymi: urologii, neonatologii, gastroenterologii, intensywnej terapii, kardiologii i kardiochirurgii oraz ginekologii i położnictwa.

 

Pododdział nefrologiczny posiada pododdział szpitalny (12 lóżek), pododdział dializacyjny (6 stanowisk do HD, dializa otrzewnowa). W Klinice zatrudnionych jest 5 specjalistów nefrologów, w tym dwóch transplantologów i dietetyczka. Współpracujemy z ginekologami, chirurgami, urologami, neonatologami i psychologiem. Posiadamy szeroką dostępność nowoczesnych metod diagnostycznych (usg, rtg, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, całodobowy pomiar ciśnienia tętniczego, biopsja nerki i wątroby, bioimpedancja). Klinika posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji z pediatrii oraz nefrologii (miejsce specjalizacyjne i staże cząstkowe dla pediatrów). Prowadzimy także zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów medycznych w języku angielskim.

 

Otaczamy opieką dzieci i młodzież z Łodzi i z Regionu Łódzkiego a także z całej Polski. Wykonujemy pełen zakres usług w zakresie nefrologii i dializoterapii. Leczeniem nerkozastępczym (hemodializa, dializa otrzewnowa) obejmujemy ok. 20 osób. Wykonujemy zabiegi leczenia nerkozastepczego w ostrej niewydolności nerek (hemodializę, dializę otrzewnową, ciągłą hemodiafiltrację) oraz plazmaferezy lecznicze. Współpracujemy z położoną w tym samym budynku Poradnią Nefrologiczną dla Dzieci i dla Dorosłych (NZOZ Trimedica).

 

Wśród głównych tematów badań naukowych Kliniki należy wymienić: wady wrodzone układu moczowego u dzieci, glomerulopatie, leczenie nerkozastępcze, nadciśnienie tętnicze, kamicę dróg moczowych oraz zaburzenia mikcji.

 

Klinika jest ośrodkiem realizującym zadania statutowe oraz badania realizowane na zasadzie współpracy z Ministerstwem Nauki (granty) oraz Polskim Towarzystwem Nefrologii Dziecięcej (badania wieloośrodkowe). W Klinice zatrudnionych jest 4 samodzielnych pracowników naukowych z czego jeden jest nefrologiem.

 

Klinika jest siedzibą konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie nefrologii dziecięcej.

 

Klinika kształci nefrologów (6 miejsc specjalizacyjnych) i nefrologów dziecięcych (5 miejsc specjalizacyjnych)

 

Współpracujemy z położoną w tym samym budynku Poradnią Nefrologiczną dla Dzieci i dla Dorosłych (NZOZ ELAMED, Łódź).

 

Kalendarium historii Kliniki

 

1990 – Otwarcie Oddziału Nefrologii i Dializoterapii

 

1990 – pierwsza hemodializa u dziecka

 

1991-pierwsza plazmafereza u dziecka

 

1992 – pierwsza przewlekła dializa otrzewnowa u dziecka

 

1994-pierwsza przewlekła dializa otrzewnowa u chorej dorosłej z nefropatią cukrzycową

 

1997 – zmiana nazwy na Oddział Kliniczny Nefrologii i Dializoterapii

 

1998 – Zmiana nazwy na Klinika Nefrologii i i Dializoterapii

 

1999 – pierwsza publikacja pracy oryginalnej z Kliniki (dr n.med. Daria Finke)

 

2001 – pierwszy zabieg ciągłej żylno-żylnej hemodiafiltracji

 

2001 – pierwsza obrona doktoratu w Klinice (dr n.med. Marcin Tkaczyk)

 

2003 – Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej w Łodzi

 

2002 – pierwsza profesura (prof. dr hab.n.med. Michał Nowicki)

 

2009 – restrukturyzacja i likwidacja Kliniki Nefrologii i Dializoterapii. Powołanie Kliniki Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii.

 

2014 – zmiana nazwy na: Klinika Pediatrii, Immunologii i Nefrologii

 

2015 – druga profesura w Klinice (prof. dr hab. Marcin Tkaczyk)

 

2015 – VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej – w Łodzi.2016 – druga habilitacja w Klinice (dr hab. n.med. Anna Jander).

 

Kierownicy Oddziału/Kliniki

 

1990-1997 – Doc. dr hab. Wojciech Pruszczyński

 

1997-2001 – dr n.med. Daria Finke

 

2001-2008 – prof. dr hab.n.med Michał Nowicki

 

2008-2009 – dr hab. n.med. Marcin Tkaczyk

 

2009 – prof. dr hab.n.med Krzysztof Zeman, zastępca: prof. dr hab. n.med. Marcin Tkaczyk

 

Dane kontaktowe

 

Podstawowe
Kierownik kliniki Prof. dr hab.n.med. Krzysztof Zeman 42 2711381  
Z-ca kierownika Kliniki ds. Nefrologii Prof. dr hab.n.med. Marcin Tkaczyk 42 2711391 mtkaczyk@uni.lodz.pl
Oddziałowa Lidia Wawrzyniak 42 2711384  
Pododdział Nefrologiczny
  Dr n.med. Anna Rogowska-Kalisz 42 2711389  
  Dr n.med. Barbara Puczko-Nogal 42 2711389  
  Dr n.med. Monika Pawlak-Bratkowska 42 2711394  
   Dr. n.med. Małgorzata Stańczyk  42 2711394  
  Lek. Joanna Lisiak (nefrol dz.)

 

Lek. Alicja Morasiewicz-Mularska (nefrol dz.)

Lek. Elżbieta Szczepanik (pediatria)

Lek. Ewa Malinowska (pediatria)

Lek. Julia Mirecka (pediatria)

   
       
Pododdział Dializoterapii
  Dr n.med. Anna Jander

42 2711393

 
  Dr n.med. Sławomir Chrul

42 2711393

 
Poradnia Nefrologiczna TRI-medica
  Lekarze nefrolodzy z Kliniki 42 2711790  

 

Programy i badania

 • Polskie Towarzystwo Nefrologii Dzieciecej
  • Badanie wieloośrodkowe
  • Leczenie czynnikami stymulującymi erytropoezę u dzieci z przewlekłą chorobą nerek w Polsce – badanie wieloośrodkowe
 • Polskie Towarzystwo Nefrologii Dzieciecej
  • Badanie wieloośrodkowe
  • Podejmowanie decyzji o podjęciu/zaprzestaniu leczenia nerkozastępczego u dzieci przewlekłą chorobą nerek w 5 stadium w oparciu o opinie nefrologów, neonatologów i anestezjologów – badanie wieloośrodkowe
 • Badania związane z działalnością statutową