Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Klinika Nefrologii Dziecięcej i Zakład Dializ Katedra Pediatrii Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii Collegium Medicum UJ w Krakowie

Adres www: http://www.dialped.pl/

 

Historia

 

W 1965 roku w Instytucie Pediatrii AM w Krakowie-Prokocimiu w ramach II Kliniki Chorób Dzieci powstał Oddział Nefrologii kierowany przez dr med. Krystynę Kucharską. Od 1981 r Kliniką Nefrologii Dziecięcej kierowała prof. Barbara Kańska, a po niej – prof. UJ dr hab. med. Krystyna Sancewicz-Pach. Od 2005 roku obowiązki kierownika Kliniki pełni prof. Jacek Antoni Pietrzyk. Początki leczenia nerkozastępczego datują się w od 1979 r., kiedy to utworzono odział dializy otrzewnowej kierowany przez doc. Adama Jelonka i dr med. Wandę Chuchro. W 1985 r otwarto dzięki pomocy Project Hope czwarty w Polsce, pediatryczny oddział sztucznej nerki. W 1999 r. Oddział Dializ przeniesiono do nowej lokalizacji w budynku Centrum Leczenia Ambulatoryjnego Dzieci (CALD), wydzielając w nim stanowiska do CADO i ADO. Klinika i Oddział Nefrologii oraz Stacja Dializ swoją działalność leczniczą prowadzą jako jednostki Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

 

Stan obecny

 

Klinika Nefrologii obejmuje 18 łóżkowy oddział szpitalny dla dzieci od 2 m-ca do 18 r.ż., stacja dializ liczy 4 stanowiska HD i 2 DO. W ramach oddziału działa pracownia USG i gabinet diagnostyki urodynamicznej. W ramach Kliniki działają Poradnia Nefrologiczna oraz Gabinet Konsultacyjny Stacji Dializ. W USD istnieje możliwość wykonywania pełnej diagnostyki chorób nerek u dzieci, w tym badań izotopowych, radiologicznych, TK i MRJ. Klinika zatrudnia 12 lekarzy specjalistów pediatrii, w tym 9 nefrologów i 2 hipertensjologów. Z Kliniką ściśle współpracuje Oddział Leczenia Żywieniowego. Stacja Dializ dysponuje możliwością prowadzenia technik ciągłych, nerkozastępczych, wykonywania zabiegów plazmaferezy i hemoperfuzji. Obszary działalności badawczej to ocena wyników leczenia różnych postaci zespołu nerczycowego oraz wtórnych glomerulopatii, diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego, modelowanie terapii nerkozastępczych, ocena czynników ryzyka sercowo-naczyniowego u dzieci z PChN, wczesna diagnostyka OUSzN, zaburzenia odżywiania u dzieci z PChN, ocena filtracji kłębuszkowej z wykorzystaniem różnych markerów. Stacja Dializ od wielu lat współpracuje z Katedrą Elektroniki AGH (modelowanie i optymalizacja dializy) oraz z Kliniką Nefrologii Dziecięcej Uniwersytetu w Heidelbergu (badania bioimpedancyjne).

 

Dane kontaktowe

 

Podstawowe
Kierownik dr hab. n. med. Dorota Drożdż, prof. UJ 012 650 06 63  
Sekretariat Barbara Czop 012 650 06 63  
Oddział Nefrologii
  Dr med. Ewa Wierzchowska-Słowiaczek 012 658 11 20
w. 1405, 1404
 
  Dr med. Iwona Ogarek 012 658 11 20
w. 1405, 1404
 
  Dr med. Katarzyna Wilkosz 012 658 11 20
w. 1405, 1404
 
  Dr med. Anna Moczulska 012 658 11 20
w. 1405, 1404
 
  Lek. med. Joanna Kwinta-Rybicka 012 658 11 20
w. 1405, 1404
 
  Lek. med. Zofia Stec 012 658 11 20
w. 1405, 1404
 
Oddział Dializ
  Dr med. Dorota Drożdż    
  Dr med. Katarzyna Zachwieja    
  Dr hab. n. med. Monika Miklaszewska    
Poradnia Nefrologiczna
  Lek. med. Zofię Stec 012 658 11 20
w. 1068
 
  Lek. med. Grzegorz Nawrotek 012 658 11 20
w. 1068
 
Poradnia Ultrasonograficzna
  Dr med. Anna Moczulska    
Poradnia Urodynamiczna
  Dr med. Anna Moczulska 012 658 11 20
w. 1405, 1440
 
  Dr. med. Katarzyna Zachwieja 012 658 11 20
w. 1405, 1440
 
  Dr med. Monika Miklaszewska 012 658 11 20
w. 1405, 1440
 

 

Programy i badania