Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut

Gdański Uniwersytet Medyczny

Klinika Chorób Nerek i Nadciśnienia Dzieci i Młodzieży

Historia:

 

Klinika Chorób Nerek i Nadciśnienia Dzieci i Młodzieży została utworzona w 1980r przez dr hab. Martę Uszycką-Karcz jako Klinika Nefrologii Dziecięcej. Obejmowała oddział szpitalny oraz poradnię. Leczenie nerkozastępcze rozpoczęto otwarciem stacji hemodializ w 1983r. CADO i ADO wprowadzono w roku 1986r. Od 1995 roku ośrodek zajmuje się dziećmi po przeszczepie nerki.

 

Stan obecny:

 

Klinika obejmuje Oddział szpitalny ( 15 lóżek) , Oddział Leczenia Nerkozastepczego (6 stanowisk do HD, dializa otrzewnowa) , Poradnie Nefrologiczna, Po Przeszczepie Nerki, Przewlekłej Niewydolności Nerek, Nadciśnieniowa i Zaburzeń mikcji. Pion diagnostyczny Kliniki prowadzony jest w Pracowniach: ultrasonograficznej, urodynamicznej oraz nadciśnienia tętniczego. Klinika zatrudnia pięciu specjalistów nefrologów, jednego urologa i dietetyka. Wśród głównych i zainteresowań Kliniki należy wymienić: leczenie nerkozastępcze, nadciśnienie tętnicze, glomerulopatie oraz zaburzenia mikcji.

 

Dane kontaktowe

 

Podstawowe
Kierownik Dr hab. Aleksandra Żurowska 058 3492850 nefped@amg.gda.pl
Z-ca kierownika d/s finansowych Dr Zofia Gockowska 058 3492859 zgockowska@amg.gda.pl
Oddział szpitlany
  Dr Piotr Czarniak 058 3492886 czarniak@amg.gda.pl
Oddział hemodializy
  Dr Iga Leśniewska 058 3492854 Iga@amg.gda.pl
Oddział dializy otrzewnowej
  Dr Irena Bałasz – Chmielewska 058 3492853 ibalasz@amg.gda.pl
Oddział transplantacyjny
  Lek med. Ilona Zagożdżon 058 3492856 ilonazag@amg.gda.pl
Poradnia Nefrologiczna
  Dr Krystyna Schramm 058 3492857  
Pracownia ultrasonograficzna
  Dr Wojciech Kosiak 058 3492884 smidon@amg.gda.pl
  lek med. Dominik Świętoń 058 3492884  
Pracownia urodynamiczna
  Dr Michał Maternik 058 3492886 mmaternik@amg.gda.pl
  lek med. Magdalena Drożyńska-Duklas 058 3492886 mduklas@amg.gda.pl

 

Programy i badania

 

  • Polski Rejestr Leczenia Nerkozastępczego
    • Dr hab. Aleksandra Żurowska, lek med. Ilona Zagożdżon
    • Kontakt – 058 3492850 , azur@amg.gda.pl
  • Inetrnational Pediatrid PD Study