Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut

List do ośrodków

Drodzy Młodzi Nefrolodzy,

 

W ramach Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej została powołana sekcja Forum Młodych Nefrologów (FMN), będąca rozwinięciem idei Warsztatów Młodych Nefrologów funkcjonujących od 2014 pod przewodnictwem dr med. Magdaleny Drożyńskiej-Duklas oraz nawiązaniem do polskich i europejskich grup młodych nefrologów: Klubu Młodych Nefrologów Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Young Pediatric Nephrologists’ Platform European Society for Paediatric Nephrology oraz Young Nephrologists’ Platform European Renal Association and European Dialysis and Transplantation Association. Opiekunem Forum z ramienia Zarządu Głównego PTNFD jest dr hab. med. Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska.
Do FMN PTNFD może wstąpić każdy członek PTNFD, który nie ukończył 40 roku życia. Celem działania Forum jest integracja środowiska młodych nefrologów dziecięcych poprzez propagowanie działalności naukowej wśród najmłodszych członków PTNFD, wymianę informacji na temat prowadzonych badań naukowych, inicjowanie wspólnych projektów badawczych, organizację sesji naukowych i spotkań członków Forum oraz współpracę z innymi organizacjami, skupiającymi młodych naukowców działających w nefrologii.


Miejscem wymiany informacji Forum Młodych Nefrologów będzie Zakładka „Forum Młodych Nefrologów” na stronie Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej. W Zakładce znajdą się m.in. regulamin Forum Młodych Nefrologów, szczegółowe informacje na temat Spotkania Naukowego Forum Młodych Nefrologów, informacje na temat kursów, konferencji o tematyce nefrologicznej, materiały edukacyjne oraz informacje na temat innych stowarzyszeń młodych nefrologów.


Zapraszamy do zgłaszania się do Forum Młodych Nefrologów. Do dnia 28 lutego 2019 na adres mailowy Przewodniczącego Forum (pskrzypczyk@wum.edu.pl) można wysyłać wnioski o włączenie do Forum Młodych Nefrologów.

 

Przewodniczący Forum Młodych Nefrologów
dr med. Piotr Skrzypczyk

 

Opiekun Forum Młodych Nefrologów
dr hab. med. Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska