Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut

Nefropedia

Nefropedia jest cyfrową platformą obrazów i unikalnych mikrofotografii dokumentujących zmiany histologiczne w patologii układu moczowego (nowotwory, zapalenia, wady – około 300 nowych referencyjnych obrazów)

  • Klasyczne barwienia histologiczne
  • Wzorcowe inkubacje immunohistochemiczne

Udoskonalona aplikacja NefroScaut umożliwia analizę archiwalnych obrazów biopsji nerek u dzieci i tworzenie wirtualnych mikromacierzy tkankowych składających się z referencyjnych obrazów biopsji nerek oraz obrazów preparatów wprowadzanych do serwisu dzięki podawaniu odpowiednich słów kluczowych

NefroAtlas, zawiera diagnostyczne interaktywne mikrofotografie obrazujące patologię układu moczowego

  • Zaznaczenie patognomicznych zmian na obrazach histologicznych
  • Wzbogacenie ww. obszarów wyczerpującymi opisami
  • Możliwość wprowadzania do serwisu własnych obrazów

Po więcej informacji zapraszamy na stronę nefropedia.pl