Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut

Ośrodek nefrologii dziecięcej w Zielonej Górze

Nazwa


Katedra Pediatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego/Kliniczny Oddział Pediatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze

 

Struktura


Ośrodek funkcjonuje w ramach Katedry i Oddziału Klinicznego Pediatrii znajdujących się w strukturach wielospecjalistycznego Szpitala Uniwersyteckiego oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego. W 2021 r. planowane jest przeniesienie Kliniki do powstającego Centrum Zdrowia Matki i Dziecka (na zdjęciu), gdzie znajdować się będą specjalistyczne zespoły/oddziały oraz poradnie dedykowane wyłącznie dzieciom.

 

Działalność kliniczna i dydaktyczna prowadzona jest na bazie wielospecjalistycznego 50‑łóżkowego oddziału z wydzielonymi łóżkami dla pacjentów nefrologicznych jak również przyszpitalnej poradni nefrologii dziecięcej.

 

Zespół nefrologiczny tworzą:

  • dr hab. med. Marcin Zaniew, prof. UZ – Kierownik Katedry Pediatrii, Z-ca Klinicznego Oddziału Pediatrii
  • lek. Hanna Blask-Błaszyńska
  • lek. Marcin Kołbuc

Historia


Ośrodek od dawna pełni istotną rolę w regionie w opiece nad dziećmi. Nefrologia dziecięca była i jest jedną z głównych dziedzin pediatrii w tutejszym Ośrodku. Do 2015 r. jednostka funkcjonowała w strukturach Szpitala Wojewódzkiego. Aktualnie jesteśmy jednostką akademicką zajmującą się dydaktyką oraz działalnością diagnostyczno-leczniczą w zakresie pediatrii w tym nefrologii dziecięcej.

 

Zakres działalności

  • zajmujemy się diagnostyką i leczeniem szerokiego spektrum schorzeń nefro-urologicznych; dzięki współpracy z laboratoriami genetycznymi oferujemy badania genetyczne w wielu jednostkach chorobowych,
  • współpracujemy ściśle z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Dziecięcej i Urologii; wspólnie z zespołem urologicznym, posiadającym największe doświadczenie w kraju w  leczeniu kamicy moczowej u dzieci, tworzymy Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Kamicy u Dzieci.

Główne kierunki badań

  • główne nasze zainteresowania naukowo-badawcze to zagadnienia związane z kamicą moczową, tubulopatiami oraz uwarunkowanymi genetycznie chorobami nerek. W tym zakresie współpracujemy z wieloma ośrodkami w kraju i zagranicą.

Koordynujemy następujące projekty wieloośrodkowe:

  • Polski Rejestr Uwarunkowanych Genetycznie Tubulopatii (POLtube) – wspólnie Kliniką Nefrologii Dziecięcej w Lublinie,
  • międzynarodowy projekt dotyczący określenia podłoża genetycznego zastawek cewki tylnej (ośrodek koordynujący: Uniwersytet w Bonn, Niemcy).

Dane kontaktowe

 

https://www.wlnz.uz.zgora.pl/index.php?PL

 

http://www.szpital.zgora.pl/oddzialy/64-kliniczny-oddzial-pediatrii

 

tel. 68 3296-387; -388

 

email: m.zaniew@wlnz.uz.zgora.pl