Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział lekarski w Zabrzu

Katedra i Klinika Pediatrii, Oddział Nefrologii Dziecięcej z Pododdziałem Dializoterapii Dzieci

Kierownik Kliniki: dr hab. n med. Katarzyna Ziora
Kierownik Oddziału Nefrologii: dr n. med. Aurelia Morawiec-Knysak
Kierownik Pododdziału Dializoterapii Dzieci: prof. dr hab. n. med. Maria Szczepańska

 

Historia

 

 

Oddział Nefrologii Dzieci w Zabrzu został utworzony w 1970 roku w ramach Katedry i Kliniki Pediatrii kierowanej przez Prof. dr hab. Bożenę Hager-Małecką. Długoletnim ordynatorem Oddziału była dr n. med. Alicja Kobierska-Szczepańska. Od tego czasu prowadzono również leczenie ambulatoryjne w ramach poradni przyklinicznej. Od roku 1987 ośrodek prowadzi leczenie nerkozastępcze – początkowo hemodializami, a od roku 1994 także metodą dializy otrzewnowej. Oddział Dializoterapii Dzieci zorganizowała i przez 20 lat była ordynatorem dr Krystyna Szprynger.

 

Stan obecny

 

Oddziały Nefrologii Dziecięcej i Dializoterapii Dzieci w Zabrzu są częścią Katedry i Kliniki Pediatrii działającej na bazie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Zabrzu. W skład Kliniki wchodzą także: Oddział Gastroenterologii Dziecięcej, Oddział Endokrynologii Dziecięcej i Oddział Ogólnopediatryczny. Diagnostyka i leczenie chorób nerek i układu moczowego prowadzone są w ramach następujących jednostek organizacyjnych:

 • Oddział Nefrologii Dziecięcej,
 • Pododdział Dializoterapii Dzieci,
 • Poradnia Nefrologiczna dla Dzieci,
 • Pracownia ultrasonografii.

oraz (we współpracy z zespołami lekarskimi n/w samodzielnych jednostek):

 • Oddział Intensywnej Terapii Dzieci,
 • Oddział Hematoonkologii Dziecięcej,
 • Oddział Patologii Noworodka.

Personel lekarski Oddziału Nefrologii i P/Oddziału Dializoterapii Dzieci stanowi 4 specjalistów nefrologii oraz 5 specjalistów pediatrii (3 spośród nich w trakcie specjalizacji z nefrologii). Pracę wspomagają także lekarze rezydenci w trakcie specjalizacji z pediatrii.

 

Zakres działalności

 

Nefrologia – oddział i poradnia

 

Oddział Nefrologii Dziecięcej obejmuje 16 łóżek szpitalnych. We współpracy z Przykliniczną Poradnią Nefrologiczną zajmuje się pełnoprofilową diagnostyką i leczeniem chorób nerek i układu moczowego, w szczególności:

 • pierwotnych i wtórnych glomerulopatii
 • zakażeń układu moczowego
 • wad układu moczowego
 • nadciśnienia tętniczego
 • pierwotnych i wtórnych tubulopatii
 • kamicy nerkowej i stanów metabolicznej predyspozycji do rozwoju kamicy nerkowej
 • renoprotekcją w przewlekłej chorobie nerek

Dializoterapia

 

P/Oddział Dializoterapii Dzieci zapewnia możliwość leczenia nerkozastępczego dla dzieci z ostrą i przewlekłą niewydolnością nerek z terenu województwa śląskiego (populacja około 4 mln mieszkańców). Dostępne metody terapii to hemodializa, hemofiltarcja, hemodiafiltracja, dializa otrzewnowa i plazmafereza.

 

Działalność dydaktyczna

 

W Oddziale Nefrologii i w Oddziale Dializoterapii Dzieci prowadzone są zajęcia dydaktyczne z zakresu pediatrii – nefrologii dziecięcej dla studentów IV, V i VI roku Wydziału Medycznego w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Ośrodek prowadzi również kształcenie podyplomowe lekarzy specjalizujących się w pediatrii, nefrologii dziecięcej  i medycynie rodzinnej.

 

Główne kierunki badań naukowych

 • współpraca z Polskim Rejestrem Wrodzonych Wad Rozowojowych
 • ocena zaburzeń odporności u dzieci z przewlekłą chorobą nerek
 • diagnostyka i leczenie zespołu hemolityczno-mocznicowego
 • współpraca z Polskim Rejestrem Leczenia Nerkozastępczego
 • współpraca z Międzynarodowym Programem Dializy Otrzewnowej i Hemodializy u Dzieci
 • renoprotekcja w przewlekłej chorobie nerek
 • współpraca z Rejestrem Steroidoopornych Zespołów Nerczycowych
 • współpraca z Poltube – polskim badaniem podłoża genetycznego tubulopatii

Dane kontaktowe

 

Podstawowe
Sekretariat Kliniki   32 37 04 283
(fax) 32 37 04 292
nefrologia-p@szpital.zabrze.pl
Oddział nefrologii dziecięcej
Kierownik oddziału dr Aurelia Morawiec-Knysak 32 37 04 287 aurelia.knysak27@onet.pl
  dr Tatiana Augustyn-Iwachów 32 37 04 287  
 Asystenci dr Beata Banaszak 32 37 04 287  
  lek. Anna Baraniecka 32 37 04 287 airmid@interia.pl
  lek. Omar Bjanid 32 37 04 287 omarbjanid@gmail.com
  lek. Katarzyna Broll-Waśka 32 37 04 287 salamandra_1@op.pl
  lek. Karolina Szymańska-Kurek 32 37 04 287  
       
P/Oddział Dializoterapii Dzieci
Kontakt ogólny   32 37 04 305
32 37 04 352
dialdzieci@szpital.zabrze.pl
  prof. dr hab. Maria Szczepańska 32 37 04 305 mszczepanska@szpital.zabrze.pl
       
Asystenci dr Elżbieta Trembecka-Dubel 32 37 04 305  
  lek. Dagmara Roszkowska-Bjanid 32 37 04 305 dagaro13@gmail.com
       
Poradnia Nefrologiczna dla Dzieci
Kontakt ogólny   32 37 04 254  
  dr Krystyna Szprynger 32 37 04 254  
Pracownia ultrasonografii
Kontakt ogólny   32 37 04 251