Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut
« Powrót

Postępy w nefrologii i transplantologii dziecięcej – Benefis Profesorów Ryszarda Grendy i Sylwestra Prokurata

21 listopada 2023 10:41

W dniu 22 września odbyła się konferencja - benefis Profesorów Ryszarda Grendy i Sylwestra Prokurata.

 

W trakcie konferencji wygłoszono 10 wykładów plenarnych i 4 doniesienia oryginalne. Wykładowcami byli przedstawiciele polskiego środowska nefrologii dziecięcej oraz wybitni naukowcy z zagranicy, którzy uświetnili konferencję swoim udziałem: prof. Rukshana Shroff, prof. Tomas Seeman, prof. Burkhard Tönshoff i prof. Janusz Feber.

 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej i cała społeczność nefrologiczna składa ogromne podziękowania Panom Profesorom za wieloletnią pracę na rzecz Towarzystwa! Dziękujemy za niezliczone wysiłki podejmowane dla dzieci z chorobami nerek, rozwój polskiej nefrologii i transplantologii dziecięcej!

Życzymy dalszych sukcesów i mamy nadzieję, że pozostaniecie Panowie aktywni w naszym Towarzystwie jeszcze przez wiele lat!

 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej