Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut

Aktualności

Odeszła dr n.med. Elżbieta Kuźma-Mroczkowska 14 lutego 2020

Z ogromnym żalem informujemy, że w dniu 11.02.2020 roku odeszła nasza Koleżanka, wieloletni nauczyciel akademicki, adiunkt Katedry i Kliniki Pediatrii i Nefrologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej
Dr n.med. Elżbieta Kuźma-Mroczkowska
oddany lekarz małych i większych pacjentów, specjalista w zakresie pediatrii i nefrologii dziecięcej, badacz problemów zespołu nerczycowego i kłębuszkowych zapaleń nerek u dzieci.

 

Zaproszenie na 4. Międzynarodową Konferencję Renal Pathology Society 22 stycznia 2020

Szanowni Państwo,

 

W dniach 16-18 kwietnia 2020 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbędzie się 4. Międzynarodowa Konferencja Renal Pathology Society, której nasza Klinika jest współgospodarzem.

 

Zakres tematów poruszanych w czasie konferencji jest bardzo bogaty (program zawarty jest w załączonej broszurze), dotyczy patofizjologii i diagnostyki chorób nerek. Mamy nadzieję zachęcić do uczestnictwa przede wszystkim osoby specjalizujące się w chorobach nerek: nefrologów i nefropatologów. Oprócz 32 wykładów i 3 sesji kliniczno-patologicznych konferencja obejmuje także sesję plakatową do której udziału zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby przedstawić ciekawy przypadek, bądź też swoje osiągnięcia badawcze.

 

Załączona broszura zawiera informacje dotyczące rejestracji, sesji plakatowej, etc. Link do strony RPS na której dostępne są wszystkie informacje o konferencji: https://renalpathsoc.wildapricot.org/event-3516830

 

Bardzo zależy nam na jak najliczniejszym udziale polskich nefrologów pediatrycznych. Będę niezwykle zobowiązana za rozpowszechnienie informacji o naszej konferencji w Państwa środowisku.

 

Będę wdzięczna za informacje o ewentualnym ciekawym przypadku, który mógłby być przedstawiony w czasie konferencji. Zachęcam także do udziału w sesji plakatowej.

Z najserdeczniejszymi życzeniami noworocznymi w imieniu własnym i pozostałych członków Komitetu Organizacyjnego.

 

Agnieszka Perkowska-Ptasińska
dr hab. n. med. Agnieszka Perkowska-Ptasińska
Pracownia Histopatologii

 

Klinika Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych
Instytut Transplantologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny
email: agnieszka.perkowska-ptasinska@wum.edu.pl

Specjalna sesja plakatowa w czasie najbliższej konferencji w Warszawie w 2020 roku 21 grudnia 2019

Szanowne Koleżanki i Koledzy

 

W związku z Jubileuszem 25-lecia Towarzystwa Zarząd zdecydował o stworzeniu specjalnej sesji plakatowej w czasie najbliższej konferencji w Warszawie w 2020 roku. Sesja nosi tytuł “Jubileuszowa Sesja na 25 lecie Towarzystwa” i będą do niej zakwalifikowane prace dotyczące historii ośrodków, znanych postaci ważnych dla ośrodków i Towarzystwa. Stworzymy okazję na prezentacje Państwa dokonań i kluczowych wydarzeń. Serdecznie zapraszam do przesyłania streszczeń ale także prac oryginalnych dotyczących tej tematyki.

 

Przewodniczący Towarzystwa wystosował także specjalne pismo do kierujących ośrodkami, w którym prosił o przygotowanie informacji o kluczowych dokonaniach w celu prezentacji ich w czasie wykładu inaugurującego konferencję.

 

Marcin Tkaczyk

Akademia Pediatrycznej Dializy Otrzewnowej 13-15 XI 2019 28 maja 2019

Zarząd Towarzystwa wspólnie z partnerem firmą Baxter zaprasza na Akademię Pediatrycznej Dializy Otrzewnowej w dniach 13-15 XI 2019. Szkolenie to przeznaczone jest dla lekarzy i pielęgniarek zaczynających pracę z dializą otrzewnową. Do przyjęcia na szkolenie wymagane jest imienne zgłoszenie z akceptacją kierownika ośrodka. Obejmuje ono podstawowe informacje i umiejętności dla zespołu opiekującego się dziećmi dializowanym przewlekle a także zagadnienia z ostrej dializy otrzewnowej.

 

Szkolenie zakończone będzie certyfikatem

 

Udział w Akademii jest bezpłatny.

 

Liczba miejsc ograniczona do max 40 (20 zespołów 2 osobowych).

 

Rekrutacja do 15 czerwca 2019 drogą mailową.

 

Organizatorzy w porozumieniu z kierownikami ośrodków dokonają kwalifikacji zespołów.

 

Plik PDF do pobrania

PTNefD

Konsultant krajowy:

prof.dr hab.n.med.

Danuta Zwolińska

Katedra i Klinika Nefrologii Dziecięcej

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu