Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut

Aktualności

XVII Ogólnopolska Konferencja pt. „Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży – kierunek ku dorosłości” 05 lipca 2022 13:52

Szanowni Państwo,

 

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XVII Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży – kierunek ku dorosłości”, która odbędzie się w dniu 3 września 2022 r. w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Organizatorami konferencji są Klinika Nefrologii Dziecięcej i Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Sekcja Pediatryczna Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski.

W trakcie konferencji zespół ekspertów przedstawi Państwu aktualności oraz zalecenia pediatryczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego i European Society of Hypertension. Przygotowaliśmy dla Państwa interaktywny system analizowania i rozwiązywania problemów klinicznych związanych z dzieckiem, u którego rozpoznano nadciśnienie tętnicze w ramach sesji „Forum przypadków klinicznych” oraz nowy punkt naszej Konferencji, tzn. sesję Klubu Młodego Hipertensjologa kierowaną nie tylko do szkolących się młodych specjalistów.

Zaproszeni wykładowcy, a także wybitni eksperci w dziedzinie nadciśnienia tętniczego, zapewnią Państwu ciekawe i praktyczne rozwiązania trudnych problemów klinicznych, a Państwa obecność i zaangażowanie umożliwi wspólne spotkanie oraz wymianę wiedzy i doświadczeń.

Liczymy na Państwa aktywny udział w konferencji!

 

Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. n. med. Danuta Ostalska-Nowicka
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

 

LINK DO STRONY KONFERENCJI: http://www.hipertensja2022.bok-ump.pl/

54 Konferencja Europejskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej w Lublanie 26 czerwca 2022 11:25

    

W dniach 22-25 czerwca 2022 w Lublanie, Słowenia, odbywała się 54 Konferencja Europejskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej z licznym, aktywnym udziałem przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej.

 

Pani Profesor Aleksandra Żurowska (Gdański Uniwersytet Medyczny) wygłosiła wykład pt. 'Pauci-immune AAV maintenance treatment - MMF', Pani Profesor Dorota Drożdż (Zarząd Główny Europejskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego) prowadziła sesję CKD/MBD.

Wykład pt. 'CKD-MBD after kidney transplantation' wygłosiła Pani Doktor Agnieszka Prytuła pracująca na codzień na Uniwersytecie w Gandawie.

Ponadto nasi przedstawiciele przedstawiali wyniki swoich badań.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze zdjęciami z Konferencji

SW
img-20220625-wa0011.jpg
img-20220625-wa0006-1.jpg
img-20220625-wa0024-1.jpg
img-20220625-wa0009-1.jpg
img-20220625-wa0007-1.jpg
img-20220625-wa0017.jpg
Normy długości nerek 26 czerwca 2022 11:35

  

Gorąco zachęcamy do korzystania z publikacji dr Łukasza Obryckiego i współpracowników dotyczącej norm długości nerek w populacji dziecięcej.
 
Praca została już opublikowana online w czasopiśmie Pediatric Nephrology
 
W codziennej pracy przydatny będzie kalkulator dostępny pod adresem:
 
Zachęcamy do korzystania z norm i kalkulatora w codziennej pracy z pacjentami oraz do wykorzystywania norm w swojej pracy naukowej i cytowania publikacji!
 
Wielkie gratulacje dla Autorów!
PEDIATRYCZNA AKADEMIA DIALIZY OTRZEWNOWEJ 20 czerwca 2022 10:54

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Pediatrycznej Akademii Dializy Otrzewnowej organizowanej wspólnie z firmą Baxter Polska.

Tematyka:
Podstawy teoretyczne i praktyka dializy otrzewnowej pediatrycznej.
Nowoczesny sprzęt do dializy.
Organizacja pracy ośrodka dializ otrzewnowych dla dzieci
Telemedycyna w dializie otrzewnowej u dzieci.

Wykłady i warsztaty prowadzone są przez doświadczonych lekarzy i pielęgniarki.
Liczba miejsc: 30.

Zapraszamy do zgłoszeń. Przewidujemy, że z ośrodków będą zgłaszały się 2-osobowe zespoły: lekarz+pielęgniarka.
Zgłoszenia powinny być potwierdzone przez kierującego ośrodkiem.

Termin Akademii: 1 grudnia 2022: 12:00 do 2 grudnia 2022 18:00
Lokalizacja: Centrum Szkoleniowe Baxter Polska Sp z o.o., 00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8.

Udział w Akademii dla zakwalifikowanych uczestników jest bezpłatny. Termin zgłoszeń zespołów: 1.09.2022
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: prof. dr hab. n. med. Marcin Tkaczyk, marcin.tkaczyk@uni.lodz.pl
Decyduje kolejność zgłoszeń oraz potrzeby kształceniowe ośrodków.

Zgłoszenie imienne obejmuje: dane osobowe i kontaktowe (telefon i mail).

Organizatorzy:
Polskie Towarzystwo Nefrologii Dziecięcej
Baxter Polska Sp. z o.o.

Przeniesienie nastolatka z chorobą nerek pod opiekę dla dorosłych 07 czerwca 2022 16:32

Szanowni Państwo,
Polskie Towarzystwo Nefrologii Dziecięcej dostrzega niedoskonałość procesu przenoszenia nastolatka z chorobą nerek pod opiekę dla dorosłych w Polsce (proces określany w literaturze anglojęzycznej jako transition). Żeby móc ocenić potrzeby i oczekiwania naszego Środowiska względem tego tematu zachęcamy Państwa do wypełnienia krótkiej anonimowej ankiety. Państwa głos pomoże nam w dalszej pracy nad tym istotnym zagadnieniem. Materiały, które mają powstać będą przeznaczone dla nefrologów dziecięcych i będą zawierać praktyczne wskazówki dla procesu przygotowania dziecka z chorobą nerek do procesu transition.
 
Zachęcamy do wypełnienia ankiety!
 
Zarząd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej
Składki członkowskie 13 maja 2022 12:03

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,


Rozpoczęło się coroczne spotkanie nefrologów dziecięcych podczas Konferencji w Poznaniu.

W imieniu Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej uprzejmie przypominam o uiszczeniu składek członkowskich za 2022r (lub lata wcześniejsze).

Dziękuję tym członkom, którzy w tym roku już dokonali wpłat.

Składka członkowska za 2022r jeszcze nie uległa zmianie i wynosi 50zł.

Zgodnie ze Statutem, członkowie którzy zalegają ze składką powyżej 3 lat mogą zostać skreśleni z listy członków PTNfD.

Nie dotyczy to koleżanek i kolegów, którzy przeszli na emeryturę – są oni zwolnieni z obowiązku uiszczania składek, ale uprzejmie proszę o poinformowanie skarbnika o przejściu na emeryturę.

Przypominam nr konta Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej:

ING Bank Śląski nr konta: 06 1050 1575 1000 0022 7711 8093


Nr konta dostępny jest również na stronie PTNfD.
Wysokość zaległości można sprawdzić bezpośrednio u skarbnika.


Życzę niezapomnianych wrażeń z Poznania i serdecznie pozdrawiam,


Ilona Zagożdżon
past Skarbnik PTNfD
ilona.zagozdzon@gumed.edu.pl

Konferencje Nefrologiczne 2022 22 kwietnia 2022 08:22

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy

Gorąco zachęcamy wszystkich członków PTNFD do rejestracji i udziału w najbliższej XIX Konferencji Naukowo-Szkoleniowej w Poznaniu w dniach 12-14 maja 2022.
Tematem przewodnim spotkania będzie „Nefrologia dla Przyjaciół – czyli o chorobach nerek w różnych specjalnościach medycznych”.
Spotkajmy się wszyscy w Poznaniu!
Link do strony Konferencji: https://ptnfd2022.pl/

Równocześnie przypominamy o innych zbliżających się konferencjach nefrologicznych:

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Nefrokardiologia 2022 - online, 22-23 kwietnia 2022
Link do strony Konferencji: https://nefrokardiologia.com/

59 Kongres Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego (ERA) - Paryż, Francja, 19-22 maja 2022
Link do strony Konferencji: https://www.era-online.org/en/paris2022/

XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego - Wrocław, 9-11 czerwca 2022
Termin zgłaszania streszczeń na Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego upływa 30 kwietnia 2022
Link do strony Konferencji: https://zjazdptn.pl/

54 Konferencja Europejskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej (ESPN) - Lublana, Słowenia, 22-25 czerwca 2022
Link do strony Konferencji: https://www.espn2022.org/

Życzenia Świąteczne 16 kwietnia 2022 17:06

Szanowni Państwo,
Drodzy Członkowie Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej,

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu i Państwa Najbliższym odpoczynku od zgiełku codzienności,  spokoju i radości. Niech ten wyjątkowy czas napełni Państwa serca otuchą i nadzieją oraz pozwoli przezwyciężyć nawet największe trudności.


Zarząd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej

SW

PTNefD

Konsultant krajowy:

prof.dr hab.n.med.

Danuta Zwolińska

Katedra i Klinika Nefrologii Dziecięcej

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu