Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej

Historia

 

Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej została utworzona w 1970 roku jako Klinika Nefrologii Instytutu Pediatrii. Po rozwiązaniu Instytutu (1981r.) nazwę zmieniono na obecną. Kierownikami byli: prof. dr hab. Leokadia Chatys-Górska (1970-1983), prof. dr hab. Zuzanna Morawska ( 1994-1996),  prof. dr hab. Danuta Zwolińska (1996-2023). Od października 2023 Kliniką kieruje prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kiliś-Pstrusińska.

 

Prof. dr hab. n. med. Danuta Zwolińska pełni funkcję Konsultanta krajowego w dziedzinie nefrologii dziecięcej.

 

Stacja hemodializ powstała w 1983 roku, leczenie metodą CADO wprowadzono w 1992 roku.

 

Siedziba Klinikii: Uniwersytecki Szpital Kliniczny, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, tel.- sekretariat Kliniki Nefrologii Pediatrycznej: (71) 736 44 00, fax (071) 736 4409

 

Stan obecny

 

Klinika obejmuje Oddział Nefrologiczny (34 łóżka), Stację Dializ (9 stanowisk do HD oraz 2 stanowiska dla CADO/ADO), Poradnię Nefrologiczną, Pracownię Badań Urodynamicznych z aparatem USG. Klinika zatrudnia 9 specjalistów nefrologów, 2 kolejnych jest w trakcie specjalizacji. 11 lekarzy posiada specjalizację w dziedzinie pediatrii. Klinika posiada akredytację na prowadzenie specjalizacji z pediatrii (10 miejsc) oraz nefrologii (3 miejsca).

 

Działalność dydaktyczna obejmuje ćwiczenia i wykłady z propedeutyki pediatrii, pediatrii i nefrologii pediatrycznej dla polskich studentów i słuchaczy English Division.

 

Działalność naukowa Kliniki: koncentruje się wokół tematów dotyczących pierwotnych i wtórnych glomerulopatii, przewlekłej choroby nerek i leczenia nerkozastępczego, zakażeń i kamicy układu moczowego oraz anomalii rozwojowych i dysfunkcji dolnych dróg moczowych.

 

Dane kontaktowe

 

Podstawowe
Kierownik kliniki Prof. dr hab. n.med. Katarzyna Kiliś-Pstrusińska tel. 71 736 4401
fax.71 736 
 

nefped@umw.edu.pl

katarzyna.kilis-pstrusinska@umw.edu.pl

Kierownik stacji dializ dr hab. n.med. Irena Makulska, prof. UMW 71 736 4402
71 736 4420
   
Kierownik Pracowni Urodynamicznej prof. dr hab. n.med. Katarzyna Kiliś-Pstrusińska 71 736 4413   katarzyna.kilis-pstrusinska@umw.edu.pl 
Poradnia Nefrologiczna
  Pracuja lekarze zatrudnieni na etacie USK 71 733 1631    
Izba przyjęć
    71 736 1701    
Lekarze kliniki
  dr n.med. Renata Bednorz 71 736 4412    
  lek.Konstancja Fornalczyk 71 736 4411   konif@mp.pl
  lek.Anna Jakubowskak 71 736 4411   dziandziak@o2.pl
  lek.Dominik Kubicki 71 736 4411    
  dr n.med. Izabela Mader-Wołyńska 71 736 4414    
  dr n.med. Anna Medyńska 71 736 4414    
  dr n.med. Maria Miler 71 737 4411    
  dr n.med. Kinga Musiał 71 736 4420   kinga_musial@hotmail.com
  dr n.med. Dorota Polak-Jonkisz 71 736 4420   dpjonkisz@nefped.am.wroc.pl
  lek.Agnieszka Pukajło-Marczyk 71 736 4411    
  dr n.med. Anna Puziewicz-Zmonarska 71 736 4420    
  dr n.med. Anna Wawro 71 736 4412    
  dr n.med. Irena Wikiera-Magott 71 736 4412   iwmagott@wp.pl