Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Klinika Pediatrii i Nefrologii UM w Białymstoku

Waszyngtona 17, 15-274 Białystok

 

Struktura Ośrodka

 

Bazę łóżkową Kliniki Pediatrii i Nefrologii stanowi 38 łóżek zlokalizowanych na 3 odcinkach (17 łóżkowy odcinek noworodkowo – niemowlęcy, 17 – łóżkowy odcinek dzieci starszych oraz pododdział dializ – 4 sale jednoosobowe).

 

Stacja Dializ w nowej lokalizacji została ponownie oddana do użytku w marcu 2019 roku. Znajdują się tam 3 stanowiska do hemodializ, 3 jednoosobowe nowoczesne sale łóżkowe z pełnym węzłem sanitarnym oraz 1 jednoosobowa separatka z pełnym węzłem sanitarnym, ze śluzą dostosowana do prowadzenia ostrej dializy otrzewnowej. Pracownicy Pododdziału Dializ opiekują się również dziećmi ze schyłkową niewydolnością nerek wymagającymi leczenia przy pomocy domowej dializy otrzewnowej. Klinika posiada 7 cyklerów typu HOMECHOICE CLARIA firmy Baxter z możliwością zdalnego monitorowania pacjenta.

 

W strukturze Kliniki funkcjonuje nowocześnie wyposażone centrum diagnostyczno –terapeutyczne zajmujące się leczeniem zaburzeń czynności dolnych dróg moczowych. Są w nim prowadzone następujące zabiegi: uroflowmetria, cystometria, FLOW-EMG oraz TENS i biofeedback. Pracownia dysponuje wykwalifikowanym zespołem, w którego skład wchodzą lekarze, pielęgniarki oraz fizjoterapeuta a wybrane zabiegi terapeutyczne mogą być również prowadzone w trybie ambulatoryjnym.

 

W strukturze Ośrodka funkcjonują również następujące Pracownie:

 1. Pracownia kamicy układu moczowego i tubulopatii – prowadząca diagnostykę pacjentów z kamicą układu moczowego wraz z oceną składu złogu metodą spektrofotometryczną;
 2. Pracownia diagnostyki nadciśnienia tętniczego i wysiłku fizycznego – realizująca diagnostykę i leczenie pacjentów z nadciśnieniem i otyłością przy pomocy monitorowania wysiłku fizycznego za pomocą aktigrafów;
 3. Pracownia diagnostyki kłębuszkowych zapaleń nerek i schorzeń uwarunkowanych genetycznie;
 4. Pracownia wad układu moczowego z Pracownią Ultrasonograficzną;
 5. Przykliniczne Laboratorium Naukowe;

Przy oddziale funkcjonują również Poradnie Przykliniczne:

 1. Poradnia Patologii Noworodka, udzielająca również porad laktacyjnych
 2. Poradnia Nefrologiczna

W Klinice pracują specjaliści z zakresu chorób dzieci, nefrologii, nefrologii dziecięcej, neonatologii, alergologii oraz rezydenci w trakcie specjalizacji z pediatrii. Personel pielęgniarski jest wysoko wykwalifikowany, większość pielęgniarek posiada wyższe wykształcenie oraz specjalizację pediatryczną, nefrologiczną, kursy dializacyjne. Dodatkowo zatrudniamy fizjoterapeutę, psychologia klinicznego oraz dietetyka.

 

Krótka historia (do decyzji Kierownika Ośrodka)

 

Akademia Medyczna w Białymstoku została powołana w 1950r. Pierwszą klinikę pediatryczną na Wydziale Lekarskim AMB o nazwie Katedra i Klinika Chorób Dzieci AMB, utworzono w roku akademickim 1953/54. Nazwa ta funkcjonowała do chwili powstania Instytut Pediatrii w 1975 r., w skład którego weszły 3 kliniki i zakład propedeutyki pediatrii. Instytut Pediatrii zlikwidowano w roku 1987 i od tego momentu poszczególne jednostki pediatryczne, w tym I Kliniki Chorób Dzieci AMB zaczęły funkcjonować, jako samodzielne jednostki Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Pierwotnie Klinika funkcjonowała na bazie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku a od października 1994 roku jako jednostka Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w Białymstoku. W 2008 r zmieniono nazwę I Kliniki Chorób Dzieci AMB na Klinikę Pediatrii i Nefrologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

 

Kierownicy Kliniki:

 • Katedra i Klinika Chorób Dzieci Akademii Medycznej w Białymstoku
  • 1953 – 1963 – z-ca prof. lek. Andrzej Kański przy wsparciu dojeżdżających okresowo doc. dr hab. Antoniego Gębali z Lublina i doc. dr. hab. Olecha Szczepskiego z Poznania.
  • 1963 – 1965 – kurator prof. dr hab. Beata Bogdanikowa
  • 1966 – 1976 – prof. dr hab. Maria Rudobielska
 • I Klinika Chorób Dzieci Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej w Białymstoku
  • 1976 – 1987 – dyrektor Instytutu Pediatrii i kierownik I Kliniki Chorób Dzieci prof. dr hab. Maria Rudobielska
 • I Klinika Chorób Dzieci Akademii Medycznej w Białymstoku
  • 1988 – prof. dr hab. Maria Rudobielska
  • 1989 – 2007 – prof. dr hab. Walentyna Zoch – Zwierz
 • Klinika Pediatrii i Nefrologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
  • 2008 – 2011 – prof. dr hab. Walentyna Zoch – Zwierz
  • od 2011 – prof. dr hab. Anna Wasilewska

Zakres działalności.

 

Klinika Pediatrii i Nefrologii Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego specjalizuje się w leczeniu chorób układu moczowego oraz patologii okresu noworodkowego. Prowadzimy nowoczesną diagnostykę i leczenie dzieci z ostrymi i przewlekłymi schorzeniami układu moczowego takimi jak: ostra niewydolność nerek, przewlekła choroba nerek, kłębuszkowe zapalenia nerek, wady układu moczowego, nawracające infekcje dróg moczowych, kamica układu moczowego, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia czynności dolnych dróg moczowych, moczenie nocne. Wykonujemy pełną diagnostykę urodynamiczną, pozwalającą na precyzyjne określenie rodzaju zaburzeń dotyczących czynności dolnego odcinka układu moczowego oraz biopsję nerki umożliwiającą diagnostykę i monitorowanie leczenia kłębuszkowych zapaleń nerek oraz zespołu nerczycowego u dzieci. W Pododdziale Dializ prowadzone są procedury zabiegowe takie jak: dializa otrzewnowa manualna oraz automatyczna, hemodializa oraz plazmafereza.

 

Główne kierunki badań naukowych z uwzględnieniem prowadzonych programów i badań

 1. Poszukiwanie nowych markerów wad wrodzonych układu moczowego
 2. Markery funkcji nerek u noworodków urodzonych o czasie i wcześniaków
 3. Ocena wpływu kontrolowanego wysiłku fizycznego na wartości ciśnienia i parametry gospodarki lipidowej
 4. Ocena wskaźników krystalizacji oraz badanie składu złogu metodą spektrofotometryczną u pacjentów z kamicą układu moczowego.

Dane Kontaktowe:

 

Kierownik:

 • dr hab. n. med. Anna Wasilewska- specjalista pediatrii, specjalista nefrologii i nefrologii dziecięcej

Z-ca Kierownika Kliniki

Sekretariat:

Pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

 • Dr hab. n. med. Agata Korzeniecka –Kozerska – specjalista pediatra, specjalista nefrolog, nefrolog dziecięcy
 • Piotr T. Protas- specjalista pediatrii, specjalista nefrologii dziecięcej
 • Dr n. med. Agnieszka Rybi-Szumińska- specjalista pediatrii, specjalista nefrologii dziecięcej
  • 857450790
  • arszuminska@gmail.com
 • Dr hab. n. med. Katarzyna Taranta-Janusz- specjalista pediatrii, specjalista nefrologii dziecięcej
 • Dr n. med. Elżbieta Kuroczycka-Saniutycz- specjalista pediatrii, specjalista nefrologii dziecięcej
  • 85 745-07-90
 • Dr hab. n. med. Tadeusz Porowski – specjalista pediatrii

Pracownicy Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego

 • Dr n. med. Ryszard Wierciński- specjalista pediatrii, specjalista nefrologii
  • 85 745-07-92
 • Dr n. med. Małgorzata Smółko- specjalista pediatrii, specjalista nefrologii
  • 85 745-05-25
 • Dr n. med. Iwona Jadeszko- specjalista pediatrii, specjalista nefrologii
  • 85 745-08-23
 • Dr n. med. Anna Sabasińska- specjalista pediatrii
  • 85 745-08-23
 • med. Barbara Banasiuk- specjalista pediatrii, specjalista alergologii
  • 85 745-08-23
 • Dr n. med. Alina Puczko-Michalczuk- pediatra, specjalista neonatologii
  • 85 745-08-23
 • Dr n. med. Edyta Tenderenda – Banasiuk specjalista pediatrii, specjalista neonatologii
  • 85 745-06-58
 • Anna Gładka -specjalista pediatrii, w trakcie specjalizacji z nefrologii dziecięcej
  • 85 745-06-58

Diagnosta laboratoryjny:

 • mgr Edyta Szymczak
  • 85 745-07-56