Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym – II Klinika Pediatrii, Klinika Nefrologii Dziecięcej

Historia

 

Klinika Nefrologii Dziecięcej UM w Lublinie powstała 1993r. jako Klinika Pediatrii i Nefrologii pod kierunkiem prof. Ireny Szajner-Milart. Od roku 1998 kierownikiem Kliniki jest prof. Maria Małgorzata Zajączkowska. Nazwa Klinika Nefrologii Dziecięcej obowiązuje od 2002 roku.

 

Stan obecny

 

Klinika obejmuje oddział stacjonarny (25 łóżek), stację dializ ( 4 stanowiska do HD, dializa otrzewnowa), pracownię urodynamiczną, ultrasonograficzną i nadciśnienia tętniczego, poradnię nefrologiczną i poradnię nadciśnieniową. Zainteresowania: patomechanizm glomerulopatii i tubulopatii, diagnostyka metaboliczna kamicy moczowej i nefrokalcynozy ze szczególnym uwzględnieniem hiperoksalurii pierwotnych i wtórnych, patogeneza nawracających zakażeń układu moczowego na podłożu wad anatomicznych i zaburzeń czynnościowych dolnych dróg moczowych, nadciśnienie tętnicze.

 

Zakres działalności

 

Jednostka jest jedynym ośrodkiem w makroregionie lubelskim zapewniającym specjalistyczną opiekę medyczną dzieciom z chorobami układu moczowego. Posiada wykwalifikowaną kadrę naukową i lekarską- sześciu specjalistów pediatrii i nefrologii, w tym pięciu- nefrologii dziecięcej. Ponadto w ramach Oddziału Pediatrii i Nefrologii pracuje dodatkowo 1 lekarz szpitalny, 4 rezydentów oraz 17 pielęgniarek. Stałych konsultacji udziela psycholog. Klinika dysponuje możliwościami nowoczesnej diagnostyki i leczenia chorób układu moczowego u dzieci , w tym m. in. ostrej i przewlekłej niewydolności nerek, glomerulopatii, kanalikowo- śródmiąższowe nefropatii, tubulopatii, nawracających zakażeń układu moczowego, wad wrodzonych układu moczowego, kamicy moczowej i nefrokalcynozy, nadciśnienia tętniczego oraz moczenia nocnego i dziennego. W Klinice wykonywane są m. in. biopsje nerki, automatyczny całodobowy pomiar ciśnienia tętniczego, badania USG, metaboliczna i molekularna diagnostyka kamicy moczowej i nefrokalcynozy oraz pełnoprofilowe badania urodynamiczne. Stacja dializ posiada 5 aparatów do hemodializy, 1 aparat do technik ciągłych oraz 5 aparatów do automatycznej dializy otrzewnowej. Poradnia Nefrologiczna zapewnia ambulatoryjną specjalistyczną opiekę dzieciom z chorobami układu moczowego. Jest jedyną poradnią o takim profilu w makroregionie lubelskim.

 

Klinika prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami wydziału lekarskiego i stomatologii UM w Lublinie, zarówno polsko- jak i anglojęzycznymi oraz zajmuje się działalność naukową.

 

Główne kierunki badań naukowych

  1. Problematyka wrodzonych tubulopatii- badania w ramach rejestru POLTUBE (współkoordynator dr hab. n. med. Przemysław Sikora) i innych rzadkich chorób nerek, w tym cystynozy- współpraca w zakresie biologii molekularnej z wiodącymi na świecie ośrodkami, m. in. Instytutem Genetyki Uniwersytetu w Kolonii, Kliniką Dziecięcą Uniwersytetu w Munster oraz Kliniką Dziecięcą Uniwersytetu w Bonn
  2. Problematyka kamicy i nefrokalcynozy u dzieci i młodzieży- współpraca w zakresie biologii molekularnej z wiodącymi na świecie ośrodkami, m. in. Instytutem Genetyki Uniwersytetu w Kolonii, Kliniką Dziecięcą Uniwersytetu w Munster oraz Kliniką Dziecięcą Uniwersytetu w Bonn
  3. Problematyka pierwotnych i wtórnych hiperoksalurii- współpraca w tym zakresie w ramach międzynarodowego Konsorcjum OXALEUROPE (partner Konsorcjum dr hab. n. med. Przemysław Sikora). Realizacja grantu międzynarodowego Unii Europejskiej „Understanding primary hyperoxaluria type 1 towards the development of innovative therapeutic strategies (ERAdicatPH)” w ramach ERA-NET E-Rare-3
  4. Badania nad zespołami nerczycowymi, w tym sterydoopornymi, m. in. w ramach sieci PODONET
  5. Badania nad nefropatią IgA oraz nefropatią w ramach zespołu Schoenleina- Henocha (m. in. współpraca w tym zakresie z Oddziałem Nefrologii Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku),
  6. Badania nad wrodzonymi wadami układu moczowego (CAKUT) i zespołami hemolityczno-mocznicowymi
  7. Badania nad wczesnymi markerami uszkodzenia nerek (AKI) w przebiegu wybranych patologii układu moczowego
  8. Badania nad dysfunkcjami dolnych dróg moczowych z zastosowaniem diagnostyki urodynamicznej

Personel lekarski

 

Kierownik: dr hab. n. med. Przemysław Sikora, prof. UMLUB przemyslaw.sikora@umlub.pl

 

Personel lekarski:

 

dr n. med. Beata Bieniaś– adiunkt; beata.bienias@umlub.pl

 

dr n. med. Halina Borzęcka- starszy wykładowca; hborzecka@umlub.pl

 

dr n. med. Karolina Kalicka- asystent; karolina.kalicka@umlub.pl

 

lek. Ewelina Książek– wykładowca; ewelinaksiazek@umlub.pl

 

dr n. med. Leszek Piechuta- asystent; leszek.piechuta@umlub.pl

 

dr n. med. Aleksandra Sobieszczańska- Droździel– adiunkt; aleksandra.sobieszczanska-drozdziel@umlub.pl

 

dr n. med. Anna Wieczorkiewicz-Płaza- starszy wykładowca; anna.plaza@umlub.pl

 

lek. Monika Wojciechowska– asystent, pracownik USzD; monika87@op.pl

 

Dane Kontaktowe

 

Klinika Nefrologii Dziecięcej

 

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy

 

Ul. Antoniego Gębali 6

 

20-093 Lublin

 

Sekretariat: tel. 81 7185470, Fax 81 7430117, E- mail: ped_nefr@dsk.lublin.pl

 

Gabinet lekarski: tel. 81 7185454