Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Klinika Kardiologii i Nefrologii Dziecięcej

Adres www: http://www.sk5.am.poznan.pl/

 

Historia

 

Początki klinicznej nefrologii dziecięcej sięgają 1956r, kiedy Prof. Olech Szczepski przystąpił do organizacji II Katedry i Kliniki Chorób Dzieci, początkowo na bazie Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. Św. Józefa, następnie w pomieszczeniach zwolnionych przez Stację Krwiodawstwa przy ul. Jackowskiego a od 1972r w nowo utworzonym Instytucie Pediatrii. Zarządzeniem Rektora Akademii Medycznej z dniem 31.03.1995 roku zmieniono nazwę II Kliniki Chorób Dzieci na Klinikę Chorób Dzieci, a 6.12.2000r na Klinikę Kardiologii i Nefrologii Dziecięcej.

 

Kolejnymi Kierownikami Kliniki byli: w latach 1960-1977r prof. Olech Szczepski, 1977-2002 prof. Janusz Maciejewski. Od 2002r jest nim prof.Aldona Siwińska, funkcję Zastępcą Kierownika Kliniki ds. Nefrologii pełni prof. dr hab.n.med. Jacek Zachwieja.

 

Pracownia Dializ powstała w latach 1976-1977. W dniu 15 kwietnia 1976r przystąpiono do prac adaptacyjnych, budowlanych i montażu aparatury, uruchomienie Pracowni nastąpiło 11.05.1977r. Jej kierownikiem był w latach 1976-1986 dr hab.n.med.Karol Bittner, 1986-2000 prof. dr hab.n.med. Józef Stachowski, od 2000r jest nim prof. dr hab.n.med.Jacek Zachwieja.

 

Klinika pełni funkcję Ośrodka Referencyjnego w dziedzinie Nefrologii Dziecięcej. Obejmuje specjalistyczną opieką nefrologiczną dzieci z Województwa Wielkopolskiego. Hospitalizowani są w niej także pacjenci z najcięższymi chorobami nerek z Województwa Lubuskiego i Zachodniopomorskiego.

 

Klinika Kardiologii i Nefrologii Dziecięcej liczy 48 łóżek, w tym Oddziały Nefrologiczne Kliniki (IV: niemowlęcy, VI: dziecięco-młodzieżowy)- 23 łóżka.

 

W Klinice leczone są noworodki, niemowlęta i dzieci z wrodzonymi wadami układu moczowego, zapaleniami nerek, niewydolnością nerek, zespołem nerczycowym, zakażeniami układu moczowego, zaburzeniami funkcji nerek, nadciśnieniem tętniczym, a także ostrymi zatruciami wymagającymi leczenia nerkozastępczego. Rocznie hospitalizowanych jest w Klinice ok. 1500 dzieci z chorobami nerek, w tym około 400 nowych pacjentów.

 

Poradnia Nefrologiczna obejmuje opieką specjalistyczną dzieci w/w chorobami układu moczowego. Rocznie udzielanych jest w niej ok. 1800 porad, w tym ok. 700 nowym pacjentom.

 

W Pracowni Dializ leczone są dzieci z ostrą i przewlekłą niewydolnością nerek. Metody oczyszczania krwi obejmują dializę otrzewnową, hemodializę, hemofiltrację, hemodiafiltrację i plazmaferezę. Metody te przeprowadzane są w oparciu o najnowocześniejszy sprzęt i wykwalifikowany personel medyczny. Leczenie nerkozastępcze prowadzone jest także u wymagających tego dzieci w innych Oddziałach SPSK 5, w tym Kardiochirurgicznym oraz Intensywnej Opieki Medycznej.

 

Zapleczem diagnostycznym dla ww. jednostek jest Laboratorium SPSK Nr 5, Pracownia Immunonefrologii, Zakład Radiologii Pediatrycznej oraz Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej.

 

Dzieci z chorobami nerek wymagające sztucznej wentylacji leczone są w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej Zakładu Anestezjologii Pediatrycznej, Oddziałach Nefrologicznych Kliniki i w Pracowni Dializ.

 

Stan obecny

 

Klinika obejmuje Oddział szpitalny ( 21 łóżek) , Pracownię Dializ (5 stanowisk do HD, dializa otrzewnowa) , Poradnię Nefrologiczną i Poradnię Nadciśnienia Tętniczego. Diagnostyka prowadzona jest w ramach pracowni szpitalnych: ultrasonograficznej, urodynamicznej oraz zaburzeń układu krążenia. Klinika specjalistów nefrologów oraz lekarzy pediatrów i lekarzy w trakcie specjalizacji.

 

Wśród głównych i zainteresowań Kliniki należy wymienić: patogenezę i leczenie kłębuszkowych zapaleń nerek, problemy nadciśnienia tętniczego oraz dializoterapię

 

Dane kontaktowe

 

Podstawowe
Z-ca Kierownika ds. nefrologii Prof. dr hab. Jacek Zachwieja 061 84914482 j.zachwieja@mp.pl
Oddział szpitalny dzieci starszych
  Lek. med. Jolanta Sołtysiak 061 8491587  
  Lek.med. Andrzej Blumczyński 061 8491587  
  Lek. med. Agnieszka Kluska – Jóźwiak 061 8491587  
  Lek. med. Alina Rabiega 061 8491587  
Oddział szpitalny dzieci młodszych
  Dr med. Tomasz Krynicki 0618491292  
  Lek. med. Małgorzata Barabasz 0618491292  
  Lek. med. Anna Neymann – Bartkowiak 0618491292  
Oddział hemodializ i dializy otrzewnowej
  Dr n. med. Magdalena Silska – Dittmar 0618491202  
  Lek. med. Anna Musielak 0618491202  
Poradnia Nefrologiczna
  Dr hab.med. Danuta Ostalska-Nowicka 061 8491308  
  Dr n. med. Tomasz Krynicki 061 8491308  
  Lek. med. Agnieszka Kluska – Joźwiak 061 8491308  
Pracownia urodynamiczna
  Dr med. Paweł Kroll

 

Programy i badania

  • Badania własne, statutowe i KBN zgodne z zainteresowaniami Kliniki
    • Ocena wczesnego uszkodzenia nerek u dzieci z cukrzycą typu 1
    • Ocena wczesnego uszkodzenia nerek u dzieci z nadciśnieniem tętniczym
    • Podłoże genetyczne zespołu nerczycowego u dzieci