Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii

Historia

 

Lata 50-te – początki nefrologii dziecięcej w II Klinice Pediatrycznej (prof. Marian Wojnarowski, prof. Irena Krzeska, dr Maria Sieniawska)

1973 – I hemodializa u dziecka w Polsce

1979 – kierownikiem Kliniki zostaje prof. dr hab. med. Maria Sieniawska

1983 – rozpoczęcie programu leczenia ciągłą ambulatoryjną dializą otrzewnową (CADO)

1998 – kierownikiem Kliniki zostaje prof. dr hab. med. Maria Roszkowska-Blaim

1999 – powstanie Pracowni Urodynamiki i Pracowni Nadciśnienia Tętniczego

2005 – powstanie Oddziału Nefrologii Dziennej

2015 – klinika w nowej lokalizacji

2017 – kierownikiem Kliniki zostaje dr hab. med. Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska

 

Stan obecny

 

Klinika mieści się w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W skład Kliniki wchodzą:

  • Pododdział Dzieci Starszych (3 – 18 lat) – 22 łóżka
  • Pododdział Dzieci Młodszych (0 – 3 lat) – 6 łóżek
  • Stacja Dializ (4 stanowiska do hemodializ, dializy otrzewnowe, 2 stanowiska do technik ciągłych i plazmaferezy)
  • Pracowania Badań Urodynamicznych
  • Pracownia Nieinwazyjnych Badań Układu Krążenia
  • Przykliniczna Poradnia Nefrologiczna

W Klinice leczone są dzieci z zespołem nerczycowym, pierwotnymi i wtórnymi kłębuszkowymi zapaleniami nerek, przewlekłą chorobą nerek i ostrą niewydolnością nerek, wadami układu moczowego, moczeniem nocnym i dziennym nietrzymaniem moczu, zakażeniami układu moczowego, kamicą układu moczowego, nadciśnieniem tętniczym i ostrymi zatruciami.

 

Klinika jest krajowym ośrodkiem koordynującym leczenie rekombinowanym hormonem wzrostu niskorosłości mocznicowej u dzieci z przewlekłą chorobą nerek.

 

Główne zainteresowania naukowe Kliniki obejmują: zaburzenia wapniowo-fosforanowe w chorobach nerek (osteoporoza posterydowa, osteodystrofia nerkowa), diagnostykę i leczenie pierwotnych i wtórnych glomerulopatii, nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży, diagnostykę i leczenie wad układu moczowego oraz stwardnienie guzowate.

 

Klinika posiada akredytację do powadzenia specjalizacji z pediatrii oraz nefrologii dziecięcej (miejsce specjalizacyjne i staże cząstkowe). W Klinice prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla studentów I i II Wydziału Lekarskiego oraz dla Oddziału Nauczania w Języku Angielskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (kurs 4-letni i 5-letni). Klinika organizuje kursy doszkalające dla lekarzy z pediatrii i nefrologii.

 

Przy Klinice działa aktywnie Studenckie Koło Naukowe. Aktualnie opiekunem Koła jest dr med. Agnieszka Szmigielska.

 

W Klinice pracuje: 3 doktorów habilitowanych, 5 doktorów nauk medycznych, 5 lekarzy medycyny oraz szkolenie specjalizacyjne odbywa 16 rezydentów; dwunastu lekarzy posiada specjalizację z pediatrii, a 9 z nefrologii dziecięcej.

 

Dr hab. med. Małgorzata Mizerska-Wasiak jest konsultantem wojewódzkim w dziedzinie nefrologii dziecięcej.

 

Dane kontaktowe

 

Podstawowe
Kierownik Kliniki dr hab. med. Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska 22 317 96 53 mpanczyk1@wum.edu.pl
Z-ca Kierownika Kliniki dr hab. med. Małgorzata Mizerska-Wasiak 22 317 96 57 mmizerska@wum.edu.pl
Pododdział Dzieci Starszych
  dr hab. med. Małgorzata Mizerska-Wasiak 22 317 96 57 mmizerska@wum.edu.pl
  dr hab. med. Piotr Skrzypczyk 22 317 96 57 pskrzypczyk@wum.edu.pl
    dr med. Hanna Szymanik Grzelak 22 317 96 56 hanna.szymanik-grzelak@wum.edu.pl 
  dr med. Jarosław Sołtyski 22 317 96 60 jsoltyski@wum.edu.pl 
  Lek. Agnieszka Such   22 317 96 57 agnieszkasuch.g@gmail.com 
  Lek. Agnieszka Turczyn 22 317 96 56 agamosionek@gmail.com
  Lek. Anna Ozimek 22 317 96 56 anna1ozimek@gmail.com 
Pododdział Dzieci Młodszych
  dr med. Grażyna Krzemień 22 317 96 56 grazyna.krzemien@wum.edu.pl 
  dr med. Agnieszka Szmigielska 22 317 96 56 agnieszka.szmigielska@wum.edu.pl 
Stacja Dializ
  dr med. Beata Leszczyńska 22 317 97 35 beata.leszczynska@wum.edu.pl
  lek. Maria Daniel 22 317 97 35 maria.daniel@wum.edu.pl
Pracownia Urodynamiki
  dr med. Hanna Szymanik-Grzelak    
Pracownia Nieinwazyjnych Badań Układu Krążenia
  dr hab. med. Piotr Skrzypczyk    
Poradnia Przykliniczna
  dr hab. med. Małgorzata Mizerska-Wasiak    
  dr med. Grażyna Krzemień    
  dr med. Beata Leszczyńska    
  dr med. Jarosław Sołtyski    
  dr med. Agnieszka Szmigielska    
  dr hab. med. Piotr Skrzypczyk    
  lek. Anna Ozimek    
  lek. Agnieszka Antonowicz-Zawiślak    
Pielęgniarka Oddziałowa
  Grażyna Bieńkowska 22 317 96 55