Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut

Warsztaty Forum Młodych Nefrologów

Szanowni Państwo,

W trakcie najbliższej XIX Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej odbędą się Warsztaty Młodych Nefrologów. Tytuł tegorocznych warsztatów: „Moja konsultacja nefrologiczna na oddziale...”. Serdecznie zachęcamy młodych nefrologów do przesyłania interesujących opisów przypadków pacjentów z chorobami nerek w różnych specjalnościach medycznych.
Prosimy o nadsyłanie streszczeń prezentacji przypadków do dnia 01 kwietnia 2022 roku na adres mailowy: maria.daniel@wum.edu.pl.

Równocześnie, zgodnie z regulaminem Forum Młodych Nefrologów ogłaszamy konkurs na „Najlepszą Pracę Opublikowaną Przez Młodego Naukowca Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej” w roku 2021. Prace (w formie plików .pdf) wraz z punktacją (IF i punkty MNiSW) należy przesyłać na adres: maria.daniel@wum.edu.pl do dnia 1 kwietnia 2022.

Przypominamy także o zapisywaniu się do Forum Młodych Nefrologów Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej (FMN PTNFD). Do FMN PTNFD może wstąpić każdy członek PTNFD, który nie ukończył 40 roku życia. Aby wstąpić do Forum należy wysłać swoje zgłoszenie na adres mailowy: maria.daniel@wum.edu.pl. Zachęcamy także do odwiedzenia zakładki Forum Młodych Nefrologów na stronie internetowej PTNFD (https://www.ptnfd.org/forum-mlodych-nefrologow) oraz dołączania do grupy Forum Młodych Nefrologów na Facebooku:
https://www.facebook.com/groups/820689285170618

Szczegóły dotyczące Warsztatów, przygotowania streszczeń na Warsztaty oraz konkursu w załączniku.

Z poważaniem,
Maria Daniel

Przewodnicząca Forum Młodych Nefrologów PTNFD
Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego