Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut

Zarząd - kadencja 2021-2024

ZARZĄD - KADENCJA 2021-2024

KOMISJA REWIZYJNA

  • dr hab.n.med. Anna Medyńska
  • prof. dr hab.n.med. Przemysław Sikora
  • dr hab.n.med. Małgorzata Mizerska-Wasiak

DANE ADRESOWE

 

Polskie Towarzystwo Nefrologii Dziecięcej
Klinika Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego
Instytut- Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka
Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa

 

tel./fax: 22 815 15 41

 

DANE KONTAKTOWE

 

Klinika Pediatrii, Immunologii i Nefrologii
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
ul. Rzgowska 281/289
91-089 Łódź
tel: 42 2711391
fax: 42 2711390

 

Numer konta Towarzystwa:

Na poniższy numer konta można przelewać składki członkowskie
Konto: ING-Bank Śląski 

06 1050 1575 1000 0022 7711 8093