Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut

Nephrosis Online

Szanowni Państwo,

 

Prezentujemy program służący rejestracji zespołów nerczycowych u dzieci w postaci portalu internetowego Nephrosis Online: https://nephrosis.gumed.edu.pl/login

Jest to nowoczesna platforma pozwalająca na gromadzenie danych dotyczących przebiegu choroby oraz terapii poszczególnych pacjentów oraz podsumowanie informacji o całej populacji dzieci chorych na zespół nerczycowy. Platforma jest prosta w obsłudze. Wprowadzane dane zapisywane są na serwerze Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dostęp do danych wprowadzonych do Nephrosis Online mają tylko osoby, którym nadano login i hasło.

 

W oparciu o dane z Neprosis Online zaproponowano pracę wieloośrodkową dotyczącą nowych zachorowań na zespół nerczycowy. Prosimy o wprowadzanie danych dzieci, które zachorowały po raz pierwszy po 01. 01.2013 r.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt :
dr n. med. Magdalena Drożyńska – Duklas
Katedra i Klinika Pediatrii, Nefrologii i Nadciśnienia
Gdański Uniwersytet Medyczny
u. Dębinki 7
80-911 Gdańsk
tel: 58 349 28 50
mduklas@gumed.eud.pl

 

Obecnie w projekcie uczestniczy 15 ośrodków:
– Białystok: Klinika Pediatrii i Nefrologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku;
– Chorzów: Oddział Nefrologii, Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii;
– Gdańsk: Katedra i Klinika Pediatrii, Nefrologii i Nadciśnienia , Gdański Uniwersytet Medyczny;
– Kielce: I Oddział Chorób Dziecięcych Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Władysława Buszkowskiego w Kielcach,
– Kraków: Klinika Nefrologii Dziecięcej i Zakład Dializ, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego;
– Lublin: II Klinika Pediatrii, Klinika Nefrologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie;
– Łódź: Klinika Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii, Centrum Zdrowia Matki Polki;
– Międzyrzecz: Oddział Dziecięcy, Szpital im. Pięciu Braci Międzyrzeckich;
– Poznań: Klinika Kardiologii i Nefrologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu;
– Szczecin: Kliniczny Oddział Pediatrii, Nefrologii ze Stacją Dializ i Leczenia Ostrych Zatruć
– Warszawa: Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
– Warszawa: Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny
– Warszawa: Odział Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka;
– Wrocław: Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej, Akademia Medyczna we Wrocławiu;
– Zabrze: Katedra i Klinika Pediatrii, Oddział Nefrologii Dziecięcej z Pododdziałem Dializoterapii Dzieci, Śląski Uniwersytet Medyczny

 

W trakcie XIII Ogólnopolskiej Konferencji Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej w Białymstoku przedstawiono pierwsze wstępne podsumowanie wprowadzonych do tej pory danych . Poniżej załączamy prezentację.

 

Prezentacja do pobrania