Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut

Wojskowy Instytut Medyczny Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie

Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej

Struktura ośrodka

 

Klinika wieloprofilowa (patrz nazwa)

 

 

Kierownik Kliniki

 

dr hab. n. med. Bolesław Kalicki, profesor instytutu, specjalista pediatrii, specjalista medycyny rodzinnej, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pediatrii

 

-ilość łóżek szpitalnych  25, w tym dla pacjentów nefrologicznych- wg aktualnych potrzeb

 

Zespół lekarski

 

Adiunkci

 

dr hab. n. med. Katarzyna Jobs – specjalista pediatrii, nefrologii

 

dr n. med. Agata Wawrzyniak – specjalista pediatrii

 

Asystent naukowy:  dr n. med. Agnieszka Lipińska-Opałka

 

Konsultant

 

prof. dr hab. n. med. Hanna Anna Jung-Hauska, specjalista pediatrii, nefrologii, alergologii

 

Asystenci etatowi

 

5 lekarzy ze specjalizacją z pediatrii, w tym dwie osoby w trakcie specjalizacji z nefrologii; 1 lekarz w trakcie specjalizacji z pediatrii

 

Lekarze w trakcie specjalizacji

 

Rezydenci: 12 osób

 

Wolnotariat: 2 osoby

 

 

 

Poradnia Nefrologii Dziecięcej i Poradnia Zaburzeń Oddawania Moczu u Dzieci przy Klinice

 

Lekarze:

 

dr hab. n. med. Katarzyna Jobs- specjalista pediatrii, nefrologii, nefrologii dziecięcej

 

dr n. med. Violetta Bochniewska- specjalista pediatrii, nefrologii

 

dr n. med. Ewa Straż-Żebrowska- specjalista pediatrii, nefrologii

 

lek.  Magda Rakowska

 

 

 

Krótka historia Ośrodka

 

W roku 1975 powstaje Klinika Chorób Dzieci, oddział liczył 55 łóżek. Zabezpieczała pod względem hospitalizacji, poradnie dziecięce skupione w rejonie warszawskiej dzielnicy Praga przyjmując również pacjentów z całej Polski. Klinika przez lata swojej działalności przechodziła dalsze zmiany organizacyjne i kadrowe ostatecznie w roku 1995 powstała Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej. Zmniejszono liczbę łóżek z 55 do 30, przeprofilowano oddział z ogólno- pediatrycznego na oddział zajmujący się chorobami dzieci ale również, nefrologią dziecięcą, alergologią. Od lat 90- w Klinice stworzono warunki do pobyt rodzica przez całą dobę zapewniając na sali, przy chorym dziecku łóżko dla opiekuna. W 2019 roku klinika przeszła kapitalny remont.

 

 

 

Zakres działalności

 

Specjalistyczna diagnostyka i leczenie dzieci z kamicą, wadami i zakażeniami układu moczowego, zaburzeniami oddawania moczu, glomerulopatiami, nadciśnieniem tętniczym.

 

Aparatura medyczna będąca w posiadaniu Kliniki:

 

– ultrasonografy – 2 aparaty firmy Philips – EPIQ 5, AFINITI 50 oraz 1 aparat firmy General Electric Healthcare Logiq 5

 

– mikroskop kontrastowo – fazowy,

 

– uroflometr – Microflo Life – Tech

 

– aparat do wykonywania badań urodynamicznych MMS Solar Blue

 

– Pinit Echoson Ultrasound Bladder Scanner – aparat do automatycznego pomiaru objętości pęcherza

 

Badania dostępne w WIM:

 

– TK, MR, renoscyntygrafia

 

Procedury wykonywane na terenie Instytutu:

 

– ESWL

 

Klinika posiada akredytację do prowadzenia staży podyplomowych z pediatrii, staży specjalizacyjnych z pediatrii i nefrologii do specjalizacji z pediatrii. Od 2019 roku prowadzi także zajęcia z pediatrii dla 6 roku studentów WUM.

 

 

 

Współpraca z innymi ośrodkami:

  1. Klinika CMKP w Dziekanowie Leśnym, Klinika Chirurgii Dziecięcej i Urologii Dziecięcej- w zakresie leczenia kamicy i wad układu moczowego, współpraca naukowa
  2. Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie- współpraca naukowa

Główne kierunki badan naukowych, prowadzone programy, badania

 

– diagnostyka ( w tym badania składu złogów w korelacji ze stwierdzanymi zaburzeniami metabolicznymi), profilaktyka i leczenie kamicy układu moczowego u dzieci

 

– badania roli inhibitorów krystalizacji w stanach zagrożenia kamicą układu moczowego u dzieci

 

– badania wpływu suplementacji witaminą D na aktywność kamicy

 

– zakażenia układu moczowego – czynniki etiopatogenetyczne, markery pomocne w ustalaniu rozpoznania

 

– badania nad przyczynami nawracających zakażeń układu moczowego u dzieci,

 

– zaburzenia oddawania moczu- specyficzne markery

 

 

Zespół Kliniki redaguje kwartalnik „Pediatria i Medycyna Rodzinna” (20 pkt. MNiSW)

 

Redaktor Naczelny: prof. dr hab. n. med. Hanna Anna Jung-Hauska.

 

Dane kontaktowe


Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej

 

Wojskowy Instytut Medyczny

 

04-141 Warszawa ul. Szaserów 128

 

tel. 261 817 236 fax. 22 515 05 85

 

e-mail: kalicki@wim.mil.pl