Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut

Ochrona danych osobowych

Zarząd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej jako administrator danych osobowych członków Towarzystwa publikuje informację dotyczącą administrowaniem danych osobowych oraz wzór oświadczenia dla członków, o którego wypełnienie prosimy wszystkich członków Towarzystwa i dostarczenie do Sekretarza Towarzystwa (osobiście lub mailowo). Nowi członkowie Towarzystwa powinni złożyć taką deklarację razem z wnioskiem o przyjęcie. 

 

Dokumenty do pobrania: