Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut

Aktualności

Informacje od Konsultanta Krajowego 18 września 2022 11:58

Zmodyfikowany program specjalizacji z nefrologii dziecięcej, przygotowany przez Zespół Ekspertów w składzie :

  1. prof. dr hab. n. med. Danuta Zwolińska - Konsultant Krajowy w dziedzinie nefrologii dziecięcej, Przewodnicząca Zespołu
  2. prof. dr hab. n. med. Maria Szczepańska - przedstawiciel Konsultanta Krajowego
  3. prof. dr hab. n. med. Jacek Zachwieja – przedstawiciel Konsultanta Krajowego
  4. prof. dr hab. n. med. Przemysław Sikora – przedstawiciel Konsultanta Krajowego
  5. prof. dr hab. n. med. Aleksandra Żurowska – przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej
  6. prof. dr hab. n. med. Ryszard Grenda – przedstawiciel CMKP
  7. prof. dr hab. n. med. Marcin Tkaczyk – przedstawiciel NRL
  8. lek. Agnieszka Cyran - przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) rezydent w trakcie specjalizacji (Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie)

został już zatwierdzony przez Ministerstwo Zdrowia i zostanie zawieszony na stronie CMKP najpóźniej w ostatnim dniu listopada.

Do tego czasu, jednostki, którym wygasła akredytacja nie mają obowiązku wnioskowania o jej przedłużenie (zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 2021r.).

Nowe wnioski należy składać dopiero po ukazaniu się znowelizowanych programów specjalizacyjnych; muszą one uwzględniać nowe zapisy zawarte w programach.

 

Informacja o egzaminie specjalizacyjnym z nefrologii dziecięcej - sesja jesienna:

- egzamin tylko w formie ustnej w dniu 24 października 2022r.

- miejsce: Klinika Nefrologii Pediatrycznej UM we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław; początek o godz. 9.00

- liczba zdających : 6

 

Inne informacje

  1. W dniu 03.08. 2022 r. wysłałam pismo z prośbą o wyjaśnienie i pilną interwencją w sprawie braku dostępności leku Alfadiol. Do dnia dzisiejszego nie uzyskałam odpowiedzi.
  2. W dniu 15.09.2022r. wysłałam pismo do Prezesa NFZ w sprawie pilnego uzupełnienia zapisu, odnoszącego się do personelu, w załączniku dotyczącym warunków kontraktowania świadczenia: dializa otrzewnowa i hemodializa. Poprosiłam o pilne wpisanie specjalisty w dziedzinie nefrologii dziecięcej, którego brakuje w zapisie, gdyż już są lekarze, którzy specjalizację z nefrologii dziecięcej odbywali w trybie modułowym.

 

Z wyrazami szacunku,

 

prof. dr hab. n. med. Danuta Zwolińska

Konsultant Krajowy w dziedzinie nefrologii dziecięcej

Konferencja HyperChildNet Meeting w Krakowie 22-24 września 2022 09 września 2022 08:30

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji HyperChildNet Meeting w Krakowie zapraszamy Członków Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej do udziału w konferencji on-line w dniach 22-24 września 2022.

Międzynarodowa konferencja HyperChildNet Meeting w Krakowie jest bezprecedensowym wydarzeniem naukowym poświęconym prewencji nadciśnienia tętniczego u dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem nadciśnienia związanego z otyłością. Wydarzenie będzie okazją do wysłuchania wykładów oraz interaktywnej dyskusji z najwybitniejszymi ekspertami oraz wymiany doświadczeń z klinicystami z kraju i zagranicy.

W załączeniu przesyłamy program konferencji.

Rejestracja uczestników on-line jest prowadzona za pomocą formularza zgłoszeniowego:

https://forms.gle/RjSUdfwyftMXcCAh7

Zachęcamy do udziału w konferencji. Udział on-line w konferencji jest darmowy.


Zarząd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej

SW
hyperchildnet-meeting-in-krakow-program.pdf
Transition and management of Ukrainian war refugee children on kidney replacement therapy 07 września 2022 08:30

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,
 
W Pediatric Nephrology właśnie ukazał się raport podsumowujący działania PTNFD, wszystkich ośrodków nefrologii dziecięcej i całego naszego środowiska w zakresie pomocy dzieciom z Ukrainy leczonym nerkozastępczo.
 
Zachęcamy do zapoznania się z artykułem.
SW
transition-and-management-of-ukrainian-war-refugee-children-on-kidney-replacement-therapy.pdf
XVII Ogólnopolska Konferencja pt. „Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży – kierunek ku dorosłości” 18 sierpnia 2022 20:54

Szanowni Państwo,
Drodzy Członkowie Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej,

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego przypominamy o XVII Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży – kierunek ku dorosłości”, która odbędzie się w dniu 3 września 2022 r. w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Organizatorami konferencji są Klinika Nefrologii Dziecięcej i Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Sekcja Pediatryczna Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski.

UDZIAŁ STUDENTÓW I LEKARZY STAŻYSTÓW W KONFERENCJI JEST DARMOWY - W TRAKCIE REJESTRACJI NALEŻY WPISAĆ NUMER INDEKSU (I UCZELNIĘ MEDYCZNĄ) LUB NUMER PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU

Zapraszamy do aktywnego udziału w Konferencji!

Link do strony Konferencji: http://www.hipertensja2022.bok-ump.pl/

Z poważaniem,

Zarząd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej

XVII Ogólnopolska Konferencja pt. „Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży – kierunek ku dorosłości” 05 lipca 2022 13:52

Szanowni Państwo,

 

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XVII Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży – kierunek ku dorosłości”, która odbędzie się w dniu 3 września 2022 r. w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Organizatorami konferencji są Klinika Nefrologii Dziecięcej i Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Sekcja Pediatryczna Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski.

W trakcie konferencji zespół ekspertów przedstawi Państwu aktualności oraz zalecenia pediatryczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego i European Society of Hypertension. Przygotowaliśmy dla Państwa interaktywny system analizowania i rozwiązywania problemów klinicznych związanych z dzieckiem, u którego rozpoznano nadciśnienie tętnicze w ramach sesji „Forum przypadków klinicznych” oraz nowy punkt naszej Konferencji, tzn. sesję Klubu Młodego Hipertensjologa kierowaną nie tylko do szkolących się młodych specjalistów.

Zaproszeni wykładowcy, a także wybitni eksperci w dziedzinie nadciśnienia tętniczego, zapewnią Państwu ciekawe i praktyczne rozwiązania trudnych problemów klinicznych, a Państwa obecność i zaangażowanie umożliwi wspólne spotkanie oraz wymianę wiedzy i doświadczeń.

Liczymy na Państwa aktywny udział w konferencji!

 

Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. n. med. Danuta Ostalska-Nowicka
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

 

LINK DO STRONY KONFERENCJI: http://www.hipertensja2022.bok-ump.pl/

54 Konferencja Europejskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej w Lublanie 26 czerwca 2022 11:25

    

W dniach 22-25 czerwca 2022 w Lublanie, Słowenia, odbywała się 54 Konferencja Europejskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej z licznym, aktywnym udziałem przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej.

 

Pani Profesor Aleksandra Żurowska (Gdański Uniwersytet Medyczny) wygłosiła wykład pt. 'Pauci-immune AAV maintenance treatment - MMF', Pani Profesor Dorota Drożdż (Zarząd Główny Europejskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego) prowadziła sesję CKD/MBD.

Wykład pt. 'CKD-MBD after kidney transplantation' wygłosiła Pani Doktor Agnieszka Prytuła pracująca na codzień na Uniwersytecie w Gandawie.

Ponadto nasi przedstawiciele przedstawiali wyniki swoich badań.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze zdjęciami z Konferencji

SW
img-20220625-wa0011.jpg
img-20220625-wa0006-1.jpg
img-20220625-wa0024-1.jpg
img-20220625-wa0009-1.jpg
img-20220625-wa0007-1.jpg
img-20220625-wa0017.jpg
Normy długości nerek 26 czerwca 2022 11:35

  

Gorąco zachęcamy do korzystania z publikacji dr Łukasza Obryckiego i współpracowników dotyczącej norm długości nerek w populacji dziecięcej.
 
Praca została już opublikowana online w czasopiśmie Pediatric Nephrology
 
W codziennej pracy przydatny będzie kalkulator dostępny pod adresem:
 
Zachęcamy do korzystania z norm i kalkulatora w codziennej pracy z pacjentami oraz do wykorzystywania norm w swojej pracy naukowej i cytowania publikacji!
 
Wielkie gratulacje dla Autorów!
PEDIATRYCZNA AKADEMIA DIALIZY OTRZEWNOWEJ 20 czerwca 2022 10:54

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Pediatrycznej Akademii Dializy Otrzewnowej organizowanej wspólnie z firmą Baxter Polska.

Tematyka:
Podstawy teoretyczne i praktyka dializy otrzewnowej pediatrycznej.
Nowoczesny sprzęt do dializy.
Organizacja pracy ośrodka dializ otrzewnowych dla dzieci
Telemedycyna w dializie otrzewnowej u dzieci.

Wykłady i warsztaty prowadzone są przez doświadczonych lekarzy i pielęgniarki.
Liczba miejsc: 30.

Zapraszamy do zgłoszeń. Przewidujemy, że z ośrodków będą zgłaszały się 2-osobowe zespoły: lekarz+pielęgniarka.
Zgłoszenia powinny być potwierdzone przez kierującego ośrodkiem.

Termin Akademii: 1 grudnia 2022: 12:00 do 2 grudnia 2022 18:00
Lokalizacja: Centrum Szkoleniowe Baxter Polska Sp z o.o., 00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8.

Udział w Akademii dla zakwalifikowanych uczestników jest bezpłatny. Termin zgłoszeń zespołów: 1.09.2022
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: prof. dr hab. n. med. Marcin Tkaczyk, marcin.tkaczyk@uni.lodz.pl
Decyduje kolejność zgłoszeń oraz potrzeby kształceniowe ośrodków.

Zgłoszenie imienne obejmuje: dane osobowe i kontaktowe (telefon i mail).

Organizatorzy:
Polskie Towarzystwo Nefrologii Dziecięcej
Baxter Polska Sp. z o.o.

PTNefD

Konsultant krajowy:

prof.dr hab.n.med.

Danuta Zwolińska

Katedra i Klinika Nefrologii Dziecięcej

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu