Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut

Aktualności

Specjalizacja z nefrologii dziecięcej 27 października 2013

Szanowne Koleżanki i Koledzy. Zarząd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej zawiadamia, że od VIII 2013 rozpoczął pracę zespół przygotowujący program specjalizacji z nefrologii dziecięcej powołany przez CMKP. Zespołowi przewodniczy prof. Danuta Zwolińska. W chwili obecnej trwają intensywne prace nad programem specjalizacji.

Nowy Konsultant Krajowy w dziedzinie nefrologii dziecięcej 28 czerwca 2013

Z wielką przyjemnością Zarząd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej chciałby poinformować, że decyzją Ministra Zdrowia Konsultantem Krajowym  w dziedzinie nefrologii dziecięcej została Pani Profesor dr hab.n.med Danuta Zwolińska z Katedry i Kliniki Nefrologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Profesor Danuta Zwolińska jest wysokiej klasy nefrologiem i pediatrą o szerokich osiągnięciach klinicznych i naukowych, którą wszyscy bardzo dobrze znamy i szanujemy. Jesteśmy pewni, że współpraca naszego Towarzystwa z Konsultantem Krajowym układać się będzie doskonale.

XII Konferencji PTNefD i życzenia świąteczne 18 grudnia 2012

Szanowni Państwo, W imieniu Komitetu Organizacyjnego XII Konferencji PTNefD, która odbędzie się w dniach 23-25 maja 2013 roku w Lublinie uprzejmie przypominam, że wszelkie informacje dotyczące konferencji znajdują się pod adresem www.nefropediatria2013.skolamed.pl. Pragnę zwrócić szczególną uwagę na ważne terminy, w tym nadsyłanie pełnych prac do 10 stycznia, a streszczeń do 15 lutego 2013 roku.  Proszę przyjąć także życzenia  Spokojnych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Pomyślności w Nadchodzącym Nowym 2013 Roku.

Zaległe składki 02 grudnia 2012

Uprzejmie przypominamy o zapłaceniu składek członkowskich za rok 2012 i 2013. Dla ułatwienia opublikowaliśmy rachunek do przelewu na stronie. To tylko 50 pln. Możliwe jest zapłacenie także zaległych składek za lata 2009-2011. Szczegółowych informacji o członkostwie i wysokości składek udzieli Państwo Skarbnik i Sekretarz Zarządu, Marcin Tkaczyk.

Nowe zalecenia Towarzystwa na stronie 24 maja 2012

Od dzisiaj ze strony można pobrać nowe zalecenie Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dzieciecej. Zalecenie dotyczy stanowiska Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej dotyczącego leków stymulujących erytropoezę.

 

Zalecenie w formacie PDF można pobrać tutaj.

Konkurs na najlepsze prace naukowe 2008-2011 24 maja 2012

Na ostatnim zjeździe Towarzystwa roztrzygnięto konkurs na najlepsze prace naukowe 2008-2011. Wyróżniono pięć prac z czego trzy zostały nagrodzone. Przyznano również wyróżnienie w kategorii młodych naukowców.

Bardziej szczegółowe informacje na temat wyróżnionych prac znajdują się na stronie konkursu

Zaległe składki członkowskie 24 maja 2012

Zarząd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich członków o pilne uregulowanie zaległych członkowskich.

Wpłat można dokonywać na konto bankowe Towarzystwa. Numer konta dostępny jest tutaj.

Zbliża się kolejne Sympozjum PTND 23 maja 2012

Nadchodzące Sympozjum PTND odbędzie się w LUBLINIE, w maju 2013 roku. Tematyka: kamica dróg moczowych, zaburzenia mikcji, nadciśnienie tętnicze i varia. Przewodnicząca Komitetu Naukowego: prof. Małgozrata Zajączkowska.

PTNefD

Konsultant krajowy:

prof.dr hab.n.med.

Danuta Zwolińska

Katedra i Klinika Nefrologii Dziecięcej

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu