Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut
« Powrót

55 spotkanie ESPN

21 listopada 2023 10:15

W dniach 28 września - 1 października w Wilnie odbyło się kolejne, już 55 spotkanie Europejskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej.

 

Konferencja była ogromnym sukcesem polskiego środowiska nefrologicznego i pokazała naszą mocną pozycję w Europie

 

Do Zarządu Głównego ESPN została wybrana Pani dr hab. Małgorzata Mizerska-Wasiak. Równocześnie swoją 3-letnią pracę w Zarządzie zakończyła Pani Profesor Dorota Drożdż

 

Nasze pozostałe aktywności na Konferencji to m.in.:

1. Wykłady:

- Prof. Dorota Drożdż 'Which phosphate binders and for whom' - warsztaty przedkonferencyjne CKD-MBD MANAGEMENT

- Prof. Ryszard Grenda 'Fever' - warsztaty przedkonferencyjne TRANSPLANTATION'

- Prof. Ryszard Grenda 'Re-transplantation in teenagers' - sesja MINI-SYMPOSIUM 3 - TRANSPLANTATION

- Prof. Mieczysław Litwin 'Con' - sesja CONTROVERSIES 1 - BP MANAGEMENT: HOW LOW SHOULD I GO? KEEP BP BELOW THE 50TH CENTILE

- Prof. Mieczysław Litwin 'Finerenone for the treatment of children with chronic kidney disease and proteinuria' - sesja INNOVATIONS AND INDUSTRY SYMPOSIUM AND BEST PITCHES

- Dr hab. med. Małgorzata Mizerska-Wasiak 'Complement in IgA nephropathy' - sesja COMPLEMENT MEDIATED DISORDERS

- Prof. Marcin Zaniew 'When to suspect HNF1B nephropathy: a diagnostic algorithm' - sesja MINI-SYMPOSIUM 4 - CAKUT AND NEPHRO-UROLOGY

 

2. Przewodniczenie sesji - prof. A. Żurowska, prof. R. Grenda, prof. D. Drożdż, prof. M. Tkaczyk, dr hab. med. D. Borzych-Dużałka

 

3. Przewodniczenie sesji plakatowej - prof. D. Drożdż, prof. R. Grenda, prof. M. Szczepańska, prof. P. Sikora, prof. B. Lipska, dr hab. med. Ł. Obrycki, dr med. Michał Maternik

 

4. Autorzy i współautorzy najlepszych streszczeń

- prof. M. Litwin 'Phase 3 trial of tolvaptan in pediatric autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD): two years of data from an open-label extension'

- dr hab. med. D. Borzych-Duzalka (pierwszy autor i autor prezentujący), prof. D. Drożdż 'Left ventricular hypertrophy in pediatric maintenance hemodialysis patients - findings from the International Pediatric Hemodialysis Network (IPHN)'

 

5. Prezentacje ustne

- dr med. Michal Maternik 'Kidney diseases in Ukrainian child refugees; data from 13 Polish tertiary paediatric nephrology centres' polska praca międzyośrodkowa podumowująca wysiłek polskiego środowiska na rzacz dzieci ukraińskich

- prof. Ryszard Grenda 'Evaluation of cumulative effect of standard triple immunosuppression on the prevention of de novo Donor Specific Antibodies (dnDSA) production in children after kidney transplantation - a retrospective and prospective study'

- dr med. Marcin Kołbuc 'Development of a HNF1B prediction model in children with congenital anomalies of the kidneys and urinary tract - an international, multicenter study'

- dr hab. med. Łukasz Obrycki 'Kidney volume normative values in children aged 0-18 years - preliminary results of multicenter study'

- dr med. Magdalena Drożyńska-Duklas 'Immunoglobulin levels in children treated with immunosuppressive agents for steroid dependent or frequent relapsing nephrotic syndrome'

- dr hab. med. Dagmara Borzych-Dużałka 'Acute untoward effects of maintenance hemodialysis in children. Findings from the International Pediatric Hemodialysis Network (IPHN)'

- dr Maria Daniel 'Lactobacillus rhamnosus PL1 and Lactobacillus plantarum PM1 versus placebo as a prophylaxsis for recurrence tract infections in children: a randomised controlled trial'

 

6. Współautorzy prezentacji ustnych: dr med. I. Zagożdżon, prof. R. Grenda, prof. M. Szczepańska

 

7. Prezentacje plakatowe: dr med. I. Zagożdżon, dr K. Gąsowska, dr M. Daniel, prof. M. Tkaczyk, dr M. Błasiak, dr med. M. Stańczyk, dr J. Milart, dr M. Błasiak, dr med. M. Kołbuc, dr med. M. Pawlak-Bratkowska

 

Gratulujemy sukcesów i zachęcamy do udziału w przyszłorocznym spotkaniu w Walencji

 

Strona internetowa spotkania w Wilnie: https://espn2023.org/