Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut
« Powrót

Aktualizacja zaleceń

21 listopada 2023 15:23

Na stronie internetowej PTNFD umieszczono zaktualizowaną wersję zaleceń postępowania z dzieckiem z zespołem nerczycowym.

 

Ponadto umieszczono Stanowisko Zespołu Koordynującego ds. Leczenia Atypowego Zespołu Hemolityczno-Mocznicowego - Postępowanie z chorym z podejrzeniem mikroangiopatii zakrzepowej.

Zalecenia dostępne są w zakładce ZALECENIA oraz pod linkami poniżej:

* zalecenia - zespół nerczycowy

* zalecenia - mikroangiopatia zakrzepowa