Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut
« Powrót

Współpraca PTNFD z czasopismami medycznymi

06 maja 2023 11:33

Szanowni Państwo,

Drodzy Członkowie PTNFD,

Drodzy Młodzi Nefrolodzy,

 

Z wielką przyjemnością informujemy, że Polskie Towarzystwo Nefrologii Dziecięcej nawiązało oficjalną współpracę z czasopismem Pediatria i Medycyna Rodzinna

 

Pediatria i Medycyna Rodzinna, której pierwszy numer ukazał się w 2005 roku, ma ugruntowaną pozycję na rynku wydawnictw medycznych. Jest to recenzowane międzynarodowe czasopismo naukowe, publikujące prace oryginalne, poglądowe i kazuistyczne stanowiące istotny wkład w rozwój pediatrii i medycyny rodzinnej. 

Pismo jest adresowane do szerokiego kręgu odbiorców związanych z medycyną rodzinną. Wśród nich są osoby prowadzące badania naukowe w dziedzinie pediatrii, podstawowej opieki zdrowotnej i w dziedzinach pokrewnych, pediatrzy, lekarze rodzinni, interniści i inni specjaliści zatrudnieni w podstawowej opiece zdrowotnej, jak również lekarze w trakcie specjalizacji i studenci. 

 

Redaktor naczelnyProf. dr hab. n. med. Anna Jung.

 

Czasopismo jest indeksowane w bazach: EMBASE, Web of Science, Scopus, Google Scholar, Index Copernicus, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, POL-index, Polish Scientific Journal Database, Polska Bibliografia Lekarska (Polish Medical Bibliography)

 

Link do strony Czasopisma: Pediatria i Medycyna Rodzinna

 

Równocześnie przypominamy, że  Polskie Towarzystwo Nefrologii Dziecięcej jest patronem Forum Nefrologiczne - Edukacja

 

'Forum Nefrologiczne - Edukacja' to kwartalnik służący poszerzaniu praktycznej wiedzy z zakresu nefrologii i leczenia nerkozastępczego. Do podstawowych działów czasopisma należą: nefrologia kliniczna, hemodializa, dializa otrzewnowa, transplantologia i pielęgniarstwo nefrologiczne. Radę Naukową tworzą wybitni specjaliści w dziedzinie nefrologii z wielu ośrodków w kraju. Czasopismo jest skierowane do lekarzy nefrologów, internistów, pielęgniarek nefrologicznych oraz wszystkich innych osób zainteresowanych tą tematyką.

 

Czasopismo wydawane pod patronatem Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej i Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Nefrologicznych.

 

Redaktor Naczelny: prof. dr hab. n. med. Bolesław Rutkowski

 

Link do strony Czasopisma: Forum Nefrologiczne - Edukacja

 

Gorąco zachęcamy do czytania Czasopism oraz publikowania w Czasopismach objętych patronatem PTNFD!